Vybrané aspekty života ve města Choceň

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mandys, Jan
dc.contributor.author Pártlová, Daniela
dc.date.accessioned 2021-02-26T09:22:00Z
dc.date.available 2021-02-26T09:22:00Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2020-11-30
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/76935
dc.description.abstract Tématem bakalářské práce jsou vybrané aspekty života ve městě Choceň. Teoretická část pojednává o základních bezpečnostně-zdravotnických složkách (obvodní oddělení státní policie České republiky, sbor dobrovolných hasičů a zdravotnictví), školství a sportu v Chocni a bude se zabývat jejich fungováním. Hlavní cílem praktické části je analyzovat ne/spokojenost občanů žijících ve městě Choceň. Na základě dotazníkového šetření a rozhovoru se starostou Chocně přiblížit postoje občanů a vybraných činitelů k sledované problematice. cze
dc.format 76 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject město Choceň cze
dc.subject školy cze
dc.subject sport cze
dc.subject bezpečnost cze
dc.subject občané cze
dc.subject dotazníkové šetření cze
dc.subject rozhovory cze
dc.subject empirická studie cze
dc.subject Choceň town eng
dc.subject schools eng
dc.subject sport eng
dc.subject safety eng
dc.subject citizen eng
dc.subject survey eng
dc.subject interview eng
dc.subject empirical study eng
dc.title Vybrané aspekty života ve města Choceň cze
dc.title.alternative Selected aspects of life in the city of Choceň eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2021-01-19
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is focused on selected aspects of life in the city of Choceň. The theoretical part is focused on basic safety and medical services (district department of the police of the Czech Republic, the voluntary fire department and health care), education, and sport in the city of Choceň. This part also points out how these services work and are in public awareness. The main goal of the practical part is the analysis of satisfaction with public services based on the survey. The final part of this thesis is dedicated to the interview with the mayor of the city and last but not least to discuss the point of view of the citizens and elected officials on the mentioned issue. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa: Ekonomika pro kriminalisty a celníky cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Studentka představila komisi svou bakalářskou práci s názvem Vybrané aspekty života ve městě Choceň. Cílem práce bylo analyzovat bezpečnost, školství a sport a zjištění celkové spokojenosti občanů ve městě Choceň. V rámci prezentace studentka popsala cíl, postup a výsledky zpracované analýzy. Následně byly studentce během rozpravy položeny následující dotazy: Otázka 1. Dokázala byste definovat, co by měla policie v Chocni dělat, aby byla veřejností vnímána pozitivně? Otázka 2. Jak byste přilákala mladé lékaře do Chocně? Otázka 3. Jak můžou respondenti porovnat kvalitu škol, pokud mají zpravidla zkušenost pouze s jednou? Studentka položené dotazy zodpověděla v požadované míře i kvalitě. cze
dc.identifier.stag 38989
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account