Vnímání libosti pachů u diabetiků

Show simple item record

dc.contributor.advisor Brothánková, Pavlína
dc.contributor.author Šrámková, Kateřina
dc.date.accessioned 2021-02-24T13:13:23Z
dc.date.available 2021-02-24T13:13:23Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-11-23
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/76879
dc.description.abstract Diplomová práce na téma Vnímání libosti pachů u diabetiků je prací teoreticko-průzkumnou. Hlavním cílem bylo zhodnotit čich a vnímání libosti pachů u diabetiků pomocí testů subjektivní olfaktometrie - Testem parfémovaných fixů (OMT) a Novým testem libosti pachů (NTOP). Teoretická část popisuje vybranou problematiku a je východiskem pro průzkumnou část. Členěná je do kapitol a orientuje se na popis čichu a vnímání libosti pachů u diabetiků. Ve výzkumné části je zpracována metodika průzkumu, analýza a interpretace výsledků, diskuze a závěr práce. Průzkumné šetření bylo provedeno kvantitativně u 60 diabetiků, kteří vyplnili dotazník a byli vyšetřeni pomocí olfaktometrických testů OMT a NTOP. Bylo zjištěno, že 29 % respondentů mělo poruchu čichu a 42 % zhoršené vnímání libosti pachů. K práci byl vytvořen edukační leták, který informuje o možnosti vzniku poruchy čichu u osob s diabetem a upozorňuje na související rizika. cze
dc.format 86 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject čich cze
dc.subject čichové testy cze
dc.subject vyšetření čichu cze
dc.subject libost pachů cze
dc.subject diabetes mellitus cze
dc.subject olfaction eng
dc.subject olfactory examination eng
dc.subject olfaction tests eng
dc.subject odor pleasantness eng
dc.subject diabetes mellitus eng
dc.title Vnímání libosti pachů u diabetiků cze
dc.title.alternative Examination of pleasantness of odors with focus on diabetes mellitus eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Škvrňáková, Jana
dc.date.accepted 2020-12-09
dc.description.abstract-translated The diploma thesis Examination of pleasantness of odors with focus on diabetes mellitus includes a theoretical and an exploratory part. The aim was to evaluate olfaction and pleasantness of odors in diabetics using the subjective olfactometry tests OMT (Odourized Markers Test) and NTOP (New Test of Odor Pleasantness). The theoretical part is the starting point for the exploratory part. It is divided into chapters and describes olfaction and pleasantness of odors in diabetics. The exploratory part contains methodology of the exploration, results analysis and interpretation, discussion and conclusion of the thesis. Sixty respondents with diabetes took part in the exploration. They completed a questionnaire and were examined using the tests OMT and NTOP. In summary, the exploration revealed that 29 % of respondents had an olfactory impairment and 42 % had diminished pleasantness of odors. An educational material was created. It informs about the olfactory impairment in diabetics and its risks. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Ošetřovatelská péče v interních oborech cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně mínus Hodnocení oponenta: velmi dobře mínus Doplňující otázky k obhajobě: 1. Kolik pacientů/respondentů bylo osloveno do studie a kolik jich bylo zařazeno? 2. Do souboru respondentů byli zařazeni i pacienti s čerstvě zjištěnou diagnózou - diabetes mellitus? 3. Na základě rešerše byly vyhledány publikované zdroje. Dle jakého kritéria byly zdroje zařazeny či vyřazeny z vašeho šetření? 4. Proč u věku respondentů došlo k hodnocení testu OMT i NOMT a u ostatních parametrů (věk, léčba DM, trvání DM) nikoliv? 5. Na s. 57 uvádíte výsledek poruchy čichu u respondentů/pacientů s DM I. typu, kterých bylo celkem 7 (11,67 %). Z nich 4 % mělo poruchu čichu, 2 % hyposmii a 2 % anosmii, kolik to bylo pacientů fyzicky? Obhajoba diplomové práce s prezentací velmi dobrá minus. cze
dc.identifier.stag 41106
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account