Kompletní průzkum a restaurování oboustranně malované olejomalby na plátně z kostela sv. Vavřince ve Vizovicích. Průzkum závěsných obrazů in-situ v kostele sv. Vavřince ve Vizovicích.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Machačko, Luboš
dc.contributor.author Miklovičová, Eliška
dc.date.accessioned 2020-11-16T11:16:26Z
dc.date.available 2020-11-16T11:16:26Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-09-23
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka Litomyšl) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/76796
dc.description.abstract Předmětem praktické části diplomové práce je restaurování oboustranně malované olejomalby na plátně z kostela sv. Vavřince ve Vizovicích. Jedná se o dva portréty, kde na jedné straně je vyobrazen sv. Alois Gonzaga z konce 19. století, signovaný Bohumírem Lindauerem a na straně druhé sv. Jiří na koni z 18. století. Dílo bylo vybráno s ohledem na návaznost k teoretické části. Teoretická část diplomové práce se zabývá průzkumem závěsných obrazů in-situ z 19. století v tomtéž kostele. Součástí průzkumů je podrobná fotodokumentace a jednotlivé záměry malířských děl. Tato část zahrnuje také vznik technologické kopie vybraného portrétu z restaurovaného díla a to sv. Aloise Gonzagy. cze
dc.format 213 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject restaurování cze
dc.subject oboustranná olejomalba cze
dc.subject technologická kopie cze
dc.subject portrét cze
dc.subject průzkum cze
dc.subject Lindauer, Bohumír cze
dc.subject Vizovice cze
dc.subject restoration eng
dc.subject bothsides oilpainting eng
dc.subject technological copy eng
dc.subject portrait eng
dc.subject research eng
dc.subject Lindauer, Bohumír eng
dc.subject Vizovice eng
dc.title Kompletní průzkum a restaurování oboustranně malované olejomalby na plátně z kostela sv. Vavřince ve Vizovicích. Průzkum závěsných obrazů in-situ v kostele sv. Vavřince ve Vizovicích. cze
dc.title.alternative Complete research and restoration of a double-sided oil painting on canvas from the church of St. Vavřinec in Vizovice. Survey of hanging paintings in-situ in the church of St. Vavřinec in Vizovice. eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2020-10-26
dc.description.abstract-translated The subject of the practical part of the diploma thesis is the restoration of double-sided oil painting on canvas from the church of St. Vavřinec in Vizovice. On one side of the painting is depicted a portrait of St. Alois Gonzaga, painted in the end of the 19th century signed by Gottfried Lindauer. On the other side is a portrait of St. George on horseback, painted in the 18th century. The work was chosedn with regard to the theoretical part. The theoretical part of the diploma thesis deals with the in-situ survey of hanging paintings in the same church. The survey includes detailed photo documentation and intentions of the individual paintings. This part also includes the execution of a technological copy of a selected portrait from the restored work, the portrait of St. Alois Gonzaga. eng
dc.description.department Fakulta restaurování cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace uměleckých a umělecko-řemeslných děl na papírových, textilních a souvisejících podložkách: Textil cze
dc.thesis.degree-name MgA.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D40496
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.description.defence Obhajoba diplomové práce proběhla bez výhrad. cze
dc.identifier.stag 41257
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account