Informovanost dívek a učitelů základních škol ohledně prevence močové inkontinence

Show simple item record

dc.contributor.advisor Welge, Eva
dc.contributor.author Kolářová, Tereza
dc.date.accessioned 2020-09-16T14:35:13Z
dc.date.available 2020-09-16T14:35:13Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-06-12
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/76689
dc.description.abstract Práce se zabývá prevencí močové inkontinence u dívek již od základní školy a postojem k prevenci od jejich učitelů. Konkrétně je práce zaměřena na prevenci inkontinence, především na posilování pánevního dna. Dále se práce zaměřuje na inkontinenci, její příčiny a na další onemocnění související s ochabnutím svalů pánevního dna. cze
dc.format 82 s.
dc.format 82 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Inkontinence cze
dc.subject edukace cze
dc.subject pánevní dno cze
dc.subject prevence u dívek cze
dc.subject Incontinence eng
dc.subject education eng
dc.subject pelvic floor eng
dc.subject prevention in girls eng
dc.title Informovanost dívek a učitelů základních škol ohledně prevence močové inkontinence cze
dc.title.alternative Awareness about prevention of urinary incontinence amongst girls and teachers in elementary schools. eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Dušková, Sabina
dc.date.accepted 2020-09-01
dc.description.abstract-translated The thesis deals with the prevention of incontinence in the girls from primary school as well as the attitude of their teachers towards it. Mainly, the thesis focuses on prevention of urinary incontinence, especially regarding pelvic floor muscles strengthening exercises. Furthermore, the focus is on incontinence, its causes and other diseases related to the weakening of the pelvic floor muscles. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-program Porodní asistence cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: velmi dobře </p> Hodnocení oponenta: velmi dobře </p> Doplňující otázky k obhajobě:</p> 1. Jakou formou byly získány souhlasy k provedení průzkumu od zákonných zástupců u 204 nezletilých žáků?</p> 2. Mezi rizikové faktory inkontinence u žen řadíme zejména vaginální porody, z jakého důvodu jste si jako průzkumný vzorek vybrala žáky základních škol?</p> 3. Jedním z výstupů Vaší práce je přiložené video, byl tento výukový materiál vyzkoušen v praxi? Pokud ano, jako byla odezva?</p> Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá. cze
dc.identifier.stag 40189
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account