Role budoucího otce v pozici doprovázející osoby u porodu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Faltová, Barbora
dc.contributor.author Drahovzalová, Sabina
dc.date.accessioned 2020-09-16T14:35:11Z
dc.date.available 2020-09-16T14:35:11Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-06-12
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/76685
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou přítomnosti otců u porodu. Práce je rozdělena na teoretickou a průzkumnou část. Teoretická část se věnuje samotnému porodu, historii partnera u porodu, předporodní přípravě a jejím významem, rolí muže u porodu a diskutovanými klady a zápory daného tématu. Hlavním cílem průzkumné části bylo zjistit, jak muži vnímají a zvládají porodní děj, při kterém jsou přítomni. Dílčími cíli je zjistit, jak se na porod připravují, a co ovlivnilo rozhodování o jejich účasti na porodním sále. V této části jsou prezentovány výsledky kvantitativního výzkumného šetření mezi muži, kteří byli alespoň jednou přítomni u porodu svého dítěte. cze
dc.format 59
dc.format 59
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná od 31.08.2021
dc.subject muž cze
dc.subject otec cze
dc.subject partner cze
dc.subject porod cze
dc.subject doprovod cze
dc.subject předporodní příprava cze
dc.subject pozitiva a negativa cze
dc.subject man eng
dc.subject father eng
dc.subject partner eng
dc.subject birth eng
dc.subject escort eng
dc.subject antenatal preparation eng
dc.subject positives and negatives eng
dc.title Role budoucího otce v pozici doprovázející osoby u porodu cze
dc.title.alternative The role of the future father in the position of accompanying person in the birth eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Welge, Eva
dc.date.accepted 2020-08-31
dc.description.abstract-translated The bachelor's thesis deals with the issue of the presence of fathers in childbirth. The work is divided into theoretical and exploratory part. The theoretical part is devoted to the birth itself, the history of the partner in childbirth, prenatal preparation and its significance, the role of the man in childbirth and the pros and cons of the topic discussed. The main goal of the exploratory part was to find out how men perceive and manage the birth process in which they are present. The partial goals are to find out how they prepare for childbirth and what influenced the decision-making of their participation in the delivery room. This section presents the results of a quantitative research survey of men who were present at least once during the birth of their child. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-program Porodní asistence cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: dobře </p> Hodnocení oponenta: velmi dobře minus </p> Doplňující otázky k obhajobě:</p> 1. Myslíte, že lze porod S.C., na přání, skutečně generalizovat na ženy duševně a ekonomicky zajištěné a na ženy neurotické, úzkostné a depresivní, které jsou z nízkých socioekonomických skupin? Znamená to tedy, že pokud je žena ekonomicky zajištěna tak nemá deprese a po psychické stránce je zcela zdravá, neprožila domácí násilí, sexuální zneužívání jako dítě/adolescent, znásilnění? Není Váš názor velmi předsudkový?</p> 2. Co byste doporučila partnerům pro jejich první sexuální styk po porodu, mimo použití kondomu a toho co již zmiňujete ve své práci?</p> 3. Proč myslíte, že kvůli odlišnosti sběru dat nemůžete výsledky vůbec porovnat?</p> Obhajoba bakalářské práce s prezentací dobrá. cze
dc.identifier.stag 40179
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account