Znalosti studentek porodní asistence o GBS infekci v České republice a v Anglii

Show simple item record

dc.contributor.advisor Welge, Eva
dc.contributor.author Černá, Tereza
dc.date.accessioned 2020-09-16T14:35:10Z
dc.date.available 2020-09-16T14:35:10Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-06-12
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/76684
dc.description.abstract Bakalářská práce se zaměřuje na téma GBS infekce. Konkrétně na srovnání postupů, podle kterých se řídí porodní asistentky v České republice a Anglii. Dále uvádí rizika, léčbu a screeningová vyšetření GBS infekce. Praktická část se zabývá srovnáním znalostí studentek 3. ročníku z České republiky a Anglie o GBS infekci. cze
dc.format 83
dc.format 83
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject GBS infekce cze
dc.subject streptokoky skupiny B cze
dc.subject Streptococcus agalactiae cze
dc.subject infekce v těhotenství cze
dc.subject screening cze
dc.subject antibiotická profylaxe cze
dc.subject GBS infection eng
dc.subject group B streptococcus eng
dc.subject Streptococcus agalactiae eng
dc.subject infection in pregnancy eng
dc.subject screening eng
dc.subject intrapartum antibiotic prophylaxis eng
dc.title Znalosti studentek porodní asistence o GBS infekci v České republice a v Anglii cze
dc.title.alternative The knowledge of midwifery students about GBS infection in Czech Republic and England eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Poláčková, Helena
dc.date.accepted 2020-08-31
dc.description.abstract-translated This thesis focuses on GBS infection and its impact on mother and baby. It compares the differences in screening and treatment between the Czech Republic and England. As well as 3rd year midwifery students knowledge about GBS infection. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-program Porodní asistence cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně </p> Hodnocení oponenta: velmi dobře </p> Doplňující otázky k obhajobě:</p> 1. Podrobněji popište, jak probíhalo průzkumné šetření na univerzitě v Londýně.</p> 2. Proč jste zjišťovala věk respondentek?</p> 3. Na str. 29 uvádíte, že v Anglii PA u nedostatečné ATB profylaxi 12 hod monitoruje fyzikální funkce novorozence a jeho krmení. Co byste očekávala ve spojitosti s krmením u GBS pozitivního novorozence?</p> 4. Na str. 48 uvádíte bodové hodnocení a jeho zařazení pod konkrétní hodnocení. Z čeho jste při rozdělování vycházela?</p> Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná minus. cze
dc.identifier.stag 40178
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account