Urychlování kovu na vysoké rychlosti pro aplikaci v materiálovém výzkumu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pachman, Jiří
dc.contributor.author Kvapil, Jan
dc.date.accessioned 2020-09-16T14:34:56Z
dc.date.available 2020-09-16T14:34:56Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-08-05
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/76674
dc.description.abstract Práce je zaměřena na problematiku urychlování kovu detonací přiložené trhaviny na vysoké rychlosti a urychlování za pomoci pulzního laseru. Pro sledování urychleného kovu bylo použito interferometrické metody PDV. Hlavním cílem bylo urychlit kov na vysoké rychlosti pomocí výbušnin. Další cíl bylo navrhnout a otestovat urychlení kovu za pomoci pulzního laseru. cze
dc.format 118
dc.format 118
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná od 30.12.2022 cze
dc.subject urychlování výbuchem cze
dc.subject urychlování laserem cze
dc.subject PDV cze
dc.subject Photonic Doppler velocimetry cze
dc.subject acceleration by detonation eng
dc.subject acceleration by laser eng
dc.subject PDV eng
dc.subject Photonic Doppler velocimetry eng
dc.title Urychlování kovu na vysoké rychlosti pro aplikaci v materiálovém výzkumu cze
dc.title.alternative High velocity metal acceleration for application in material science eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Šelešovský, Jakub
dc.date.accepted 2020-09-07
dc.description.abstract-translated Focus of this thesis is acceleration of metals to high velocities by detonation of high explosive and by pulsed laser. Velocities were measured using interferometry method PDV. Main goal was to accelerate metals to high velocities using explosives. Secondary goal was to accelerate metals using pulsed laser. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Teorie a technologie výbušin cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cze
dc.description.defence Diplomant přehledně a na požadované úrovni prezentoval výsledky své diplomové práce. V následující diskuzi uspokojivě zodpověděl dotazy a připomínky oponenta i členů komise. 1. Jaký vliv by na experimenty s urychlováním pomocí trhaviny mělo použití generátoru rovinného čela RV? 2. Jaká je celková přesnost rychlostí kovových projektilů? 3. Srovnejte jednotlivé použité metody urychlování. 4. Vysvětlení dosažené rychlosti urychlení při použití laseru. 5. Doplnění využitelnosti urychlení materiálu laserem. 6. Charakterizace materiálů - možné druhy při použití urychlení laserem. 7. Doplnění ověření závislosti konečné rychlosti na množství přidané trhaviny. 8. Doplnění - arangement sestavy, výkon laseru. cze
dc.identifier.stag 37949
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account