Detekce kontaminace buněčných linií

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vejvoda, Vojtěch
dc.contributor.author Pešková, Monika
dc.date.accessioned 2020-09-16T14:33:10Z
dc.date.available 2020-09-16T14:33:10Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-07-01
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/76618
dc.description.abstract Tato diplomová práce je zaměřena na metody detekce kontaminace buněčných linií. První část je věnována teoretickým předpokladům na téma PCR, kapilární elektroforéza a DNA barcoding. Experimentální část se zabývá optimalizací multiplexní PCR reakce. cze
dc.format 68 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject DNA cze
dc.subject mtDNA cze
dc.subject multiplexní PCR cze
dc.subject DNA barcoding cze
dc.subject kontaminace cze
dc.subject buněčná linie cze
dc.subject DNA eng
dc.subject mtDNA eng
dc.subject multiplex PCR reaction eng
dc.subject DNA barcoding eng
dc.subject contamination eng
dc.subject cell line eng
dc.title Detekce kontaminace buněčných linií cze
dc.title.alternative Detection of cell line contamination eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2020-09-09
dc.description.abstract-translated This diploma thesis is focused on methods of detection of cell line contamination. The first part is devoted to the theoretical background of PCR, capillary electrophoresis and DNA barcoding. The experimental part deals with optimization of multiplex PCR reaction. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Bioanalytik cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1/ Prezentace výsledků diplomové práce. 2/ Diskuze k posudkům vedoucího a oponenta diplomové práce. 3/ Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k DP. cze
dc.identifier.stag 39871
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account