Hereditární syndromy predisponující k nádorovým onemocněním a jejich molekulárně genetická diagnostika

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gančarčíková, Markéta
dc.contributor.author Punarová, Barbora
dc.date.accessioned 2020-09-16T14:32:27Z
dc.date.available 2020-09-16T14:32:27Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-06-30
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/76585
dc.description.abstract Práce se převážně zabývá charakteristikou jednotlivých hereditárních syndromů, s obecným výkladem z onkogenetiky, popisující zejména vznik nádorového onemocnění a z obecné genetiky, zaměřené hlavně na formy dědičnosti. Dále se práce věnuje metodám využívaným k jejich molekulárně genetické diagnostice a léčbě. cze
dc.format 62 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject geny cze
dc.subject chromozomy cze
dc.subject mutace cze
dc.subject hereditární syndromy cze
dc.subject karcinomy cze
dc.subject dědičnost cze
dc.subject diagnostika cze
dc.subject genes eng
dc.subject chromosomes eng
dc.subject mutations eng
dc.subject hereditary syndromes eng
dc.subject carcinomas eng
dc.subject heredity eng
dc.subject diagnostics eng
dc.title Hereditární syndromy predisponující k nádorovým onemocněním a jejich molekulárně genetická diagnostika cze
dc.title.alternative Hereditary Cancer Predisposition Syndromes and Their Molecular Genetic Diagnostics eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2020-08-20
dc.description.abstract-translated The work mainly deals with the characteristics of individual hereditary syndromes with a general interpretation of oncogenetics, describing in particular the origin of cancer and general genetics, focused mainly on forms of heredity. Furthermore, the work deals with the methods used for their molecular genetic diagnosis and therapy. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotní laborant cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků bakalářské práce. 2. Diskuze k posudku vedoucího bakalářské práce. 3. Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k bakalářské práci. cze
dc.identifier.stag 39764
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account