Stanovení BRCA - rodinná analýza

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vejvoda, Vojtěch
dc.contributor.author Ketnerová, Eliška
dc.date.accessioned 2020-09-16T14:32:24Z
dc.date.available 2020-09-16T14:32:24Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-06-30
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/76581
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá genetickou mutací genu BRCA 1 a 2. V práci je zahrnuta obecná charakteristika těchto genů, incidence a testování BRCA genů s následným zaměřením na genetické poradenství, rodinnou historii a anamnézu v souvislosti s rodokmeny a jejich významem v problematice genetické dědičnosti a mutace. V závěru se práce věnuje laboratorním metodám, které jsou užívané pro stanovení mutací BRCA 1/2 genu, léčbě a prevence BRCA nosiček. cze
dc.format 69 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject mutace genu BRCA 1 cze
dc.subject mutace genu BRCA 2 cze
dc.subject rodokmeny cze
dc.subject dědičnost cze
dc.subject BRCA - nosiči cze
dc.subject léčba cze
dc.subject prevence cze
dc.subject BRCA 1 gene mutation eng
dc.subject BRCA 2 gene mutation eng
dc.subject pedigrees eng
dc.subject heredity eng
dc.subject BRCA - carriers eng
dc.subject treatment eng
dc.subject prevention eng
dc.title Stanovení BRCA - rodinná analýza cze
dc.title.alternative Determination of BRCA - family analysis eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2020-08-19
dc.description.abstract-translated The bachelor's thesis deals with the genetic mutation of the BRCA 1 and 2 genes. The thesis includes general characteristics of these genes, incidence and testing of BRCA genes with subsequent focus on genetic counseling, family history and anamnesis in connection with pedigrees and their importance in genetic inheritance and mutation. Finally, the work deals with laboratory methods that are used to determine mutations in the BRCA 1/2 gene, treatment and prevention of BRCA carriers. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotní laborant cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků bakalářské práce. 2. Diskuze k posudku vedoucího bakalářské práce. 3. Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k BP. cze
dc.identifier.stag 39757
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account