Homocystinurie

Show simple item record

dc.contributor.advisor Štěpánková, Šárka
dc.contributor.author Galliková, Diana
dc.date.accessioned 2020-09-16T14:31:34Z
dc.date.available 2020-09-16T14:31:34Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-06-30
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/76545
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou onemocnění homocystinurie. Onemocnění je doprovázeno zvýšenou koncentrací homocysteinu, jež má značný vliv na různé buněčné struktury. V práci je vysvětlena genetická podstata tohoto onemocnění a projevy v jednotlivých tkáních. Závěrečná část bakalářské práce je zaměřená na možnou diagnostiku a léčbu onemocnění. cze
dc.format 55 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Homocystinurie cze
dc.subject homocystein cze
dc.subject cystathionin beta-syntáza cze
dc.subject genetická podstata cze
dc.subject diagnostika cze
dc.subject léčba cze
dc.subject Homocystinuria eng
dc.subject homocysteine eng
dc.subject cystathionine beta synthase eng
dc.subject genetic nature of disease eng
dc.subject diagnosis eng
dc.subject treatment eng
dc.title Homocystinurie cze
dc.title.alternative Homocystinuria eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2020-08-20
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with issues of a homocystinuria disease. The disease is accompanied by increased concentration of homocysteine, which has a significant effect on various cell structures. The paper explains the genetic nature of this disease and its manifestation in particular tissues. The final part of the work is focused on the possible diagnostics and the treatment of the disease. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotní laborant cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků bakalářské práce. 2. Diskuze k posudku vedoucího bakalářské práce. 3. Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k bakalářské práci. cze
dc.identifier.stag 39576
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account