Terapeutická využití siRNA

Show simple item record

dc.contributor.advisor Stříbrná, Lucie
dc.contributor.author Rutteová, Eliška
dc.date.accessioned 2020-09-16T14:31:08Z
dc.date.available 2020-09-16T14:31:08Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-06-30
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/76521
dc.description.abstract Práce se zaměřuje na aktuální výzkumný stav terapeutického využití siRNA. Nastiňuje obecné mechanismy RNA interference a její roli v eukaryotní buňce. Popisuje chemické modifikace a transportní systémy využívané při vývoji siRNA léčiv, včetně detailnějšího pohledu na historicky první schválené siRNA terapeutikum - Patisiran. cze
dc.format 77 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject RNA interference cze
dc.subject siRNA cze
dc.subject Patisiran cze
dc.subject ONPATTRO cze
dc.subject hereditární transthyretinová amyloidóza cze
dc.subject metody aplikace siRNa cze
dc.subject siRNA léčiva cze
dc.subject RNA interference eng
dc.subject siRNA eng
dc.subject Patisiran eng
dc.subject ONPATTRO eng
dc.subject hereditary transthyretin amyloidosis eng
dc.subject siRNA delivery eng
dc.subject siRNA medications eng
dc.title Terapeutická využití siRNA cze
dc.title.alternative Therapeutic applications of siRNA eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2020-08-18
dc.description.abstract-translated This work covers the current situation in therapeutic siRNA research. It briefly explains the mechanisms of RNA interference and its role in eucaryotic cells. Describes chemical modifications and transport systems used in the developed of siRNA therapeutics, with emphasis on the historically first approved siRNA drug - Patisiran. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Klinická biologie a chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence Prezentace výsledků bakalářské práce. Diskuze k posudku vedoucího bakalářské práce. Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k BP. cze
dc.identifier.stag 37519
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account