Neurodegenerativní onemocnění: Alzheimerova choroba

Show simple item record

dc.contributor.advisor Svrčková, Katarína
dc.contributor.author Matoušová, Pavlína
dc.date.accessioned 2020-09-16T14:30:57Z
dc.date.available 2020-09-16T14:30:57Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-06-30
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/76513
dc.description.abstract Bakalářská práce pojednává o neurodegenerativním onemocnění, zejména se zaměřuje na problematiku Alzheimerovy choroby. Na začátku je vypracován stručný popis neurodegenerativního onemocnění, jež zahrnuje Alzheimerovu chorobu. Následně je popsána historie Alzheimerovy choroby a detailní popis nemoci, především patogeneze, která zahrnuje změny probíhající v mozku. Na to navazuje popis histologické stránky a jednotlivých stádií nemoci. Následně jsou popsány rizikové faktory a diagnostika zahrnující popis jednotlivých vyšetření. V závěru jsou uvedeny možnosti léčby Alzheimerovy choroby. cze
dc.format 54 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Alzheimerova choroba cze
dc.subject amyloid cze
dc.subject tau protein cze
dc.subject diagnostika cze
dc.subject terapie cze
dc.subject Alzheimer's disease eng
dc.subject amyloid beta eng
dc.subject tau protein eng
dc.subject diagnostics eng
dc.subject therapy eng
dc.title Neurodegenerativní onemocnění: Alzheimerova choroba cze
dc.title.alternative Neurodegenerative Disorder: Alzheimer's Disease eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2020-08-19
dc.description.abstract-translated This thesis deals with neurodegenerative diseases, especially is focused on the issue of Alzheimer's disease. At the beginning, a brief description of a neurodegenerative disease, which includes Alzheimer's disease, is made. Subsequently, the history of Alzheimer's disease and a detailed description of the disease, especially the pathogenesis, which involves changes in the brain, are described. This is followed by a description of the histological side and individual stages of the disease. Subsequently, risk factors and diagnostics are described, including a description of individual examinations. Finally, the treatment options for Alzheimer's disease is presented. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotní laborant cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence Prezentace výsledků bakalářské práce. Diskuze k posudku vedoucího bakalářské práce. Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k BP. cze
dc.identifier.stag 37479
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account