Barbara Coudenhove-Kalergi: ihr Leben und Werk

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hudabiunigg, Ingrid
dc.contributor.author Baur, Anna Christine
dc.date.accessioned 2020-09-16T14:28:41Z
dc.date.available 2020-09-16T14:28:41Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-07-02
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/76447
dc.description.abstract Tato práce se zabývá životem a dílem rakouské novinářky a spisovatelky Barbary Coudenhova-Kalergi. V práci je popsán životopis šlechtické rodiny Coudenhove-Kalergi od 13. století až po současnost. Je zmíněna také její činnost korespondentky pro východní Evropu a jsou shrnuta témata, kterým se v posledních letech jako novinářka věnovala. V práci jsou také zmíněny její ocenění, které získala hlavně za celoživotní práci. Část práce se zabývá obdobím od roku 1918 až po odsun německého obyvatelstva v Československu. Podrobně je popsán vývoj období před odsunem a samotný odsun je pak rozdělen do dvou fází a následně zanalyzován. cze
dc.format 36 s.
dc.language.iso de
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Barbara Coudenhove-Kalergi cze
dc.subject žurnalistka cze
dc.subject šlechtická rodina cze
dc.subject odsun německého obyvatelstva cze
dc.subject Barbara Coudenhove-Kalergi eng
dc.subject journalist eng
dc.subject aristocratic family eng
dc.subject expulsion of the German population eng
dc.subject Barbara Coudenhove-Kalergi de
dc.subject Journalistin de
dc.subject Adelsfamilie de
dc.subject Vertreibung de
dc.title Barbara Coudenhove-Kalergi: ihr Leben und Werk de
dc.title.alternative Barbara Coudenhove-Kalergi: her life and work eng
dc.title.alternative Barbara Coudenhove-Kalergi: její život a dílo cze
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Knápek, Pavel
dc.date.accepted 2020-08-27
dc.description.abstract-translated This Bachelor thesis examines the life and work of the Austrian journalist and writer Barbara Coudenhove-Kalergi. The thesis describes the evolution of the aristocratic Coudenhove-Kalergi family from the 13th century to the present. Her work as a correspondent for Eastern Europe is also mentioned and the topics she has written as a journalist in recent years are summarized. The thesis also lists its awards, which she received mainly for her lifework. Part of the thesis deals with the period in Czechoslovakia since 1918 until the expulsion of the German population from Czechoslovakia. The period before the expulsion is detailed described and the deportation itself is into two phases divided and analysed. eng
dc.description.abstract-translated cze
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Německý jazyk pro odbornou praxi cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-program Filologie cze
dc.description.defence 1.Vorstellen der Abschlussarbeit Aufbau, Ziele, Ergänzungen, Ergebnisse 2.Gutachten 3.Fragen Die Kandidatin hat ihre Arbeit sehr gut vorgestellt und bis auf eine Frage konnte sie alles gut beantwortet cze
dc.identifier.stag 37243
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account