YouTube as a learning tool of English language students

Show simple item record

dc.contributor.advisor Reimannová, Irena
dc.contributor.author Pecháčková, Tereza
dc.date.accessioned 2020-09-16T14:28:12Z
dc.date.available 2020-09-16T14:28:12Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-07-02
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/76430
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá online sociální sítí YouTube a využití této sítě jako moderního materiálního didaktického prostředku. Práce je rozdělena do dvou částí - teoretické a praktické. Teoretická část se zaměřuje na učení z pohledu sociálního konstruktivismu, představuje motivaci jako jednu z důležitých částí učení se cizímu jazyku, uvádí specifika při učení se cizímu jazyku a rozdíl mezi učením se a osvojováním si cizího jazyka. V poslední sekci teoretické části je YouTube vymezen jako moderní didaktický prostředek. Praktická část představuje případovou studii, ve které proběhl rozhovor s univerzitními studenty učitelství anglického jazyka. cze
dc.format 57 s. (89 736 znaků)
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject YouTube cze
dc.subject učení se druhému jazyku cze
dc.subject sociální konstruktivismus cze
dc.subject motivace cze
dc.subject YouTube eng
dc.subject second language learning eng
dc.subject social constructivism eng
dc.subject motivation eng
dc.title YouTube as a learning tool of English language students cze
dc.title.alternative YouTube as a learning tool of English language students eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Zitková, Helena
dc.date.accepted 2020-09-08
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with an online social media called YouTube and its use as a tool for learning. It is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part of this work focuses on learning from the point of view of social constructivism, how motivation is one of the important parts of the process of language learning, the specifics of learning a second language and the difference between learning and acquisition of language. In the last section of the theoretical part YouTube as a learning tool is introduced. The practical part consists of an interview of multiple cases, which aims to find out why, how and when do University students of English for Education use YouTube as a learning tool. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk - specializace v pedagogice cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cze
dc.description.defence Studentka představila svou práci a odpovídala na otázky v posudcích. Některé otázky však nebyly zodpovězeny, studentka opakovala nekritick argumentaci v BP. Komise se přiklonila k hodnocení D. cze
dc.identifier.stag 37310
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account