Mobilita obyvatelstva od 15 do 26 let pod vlivem státních slev

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nachtigall, Petr
dc.contributor.author Kovařík, Lukáš
dc.date.accessioned 2020-09-16T14:28:01Z
dc.date.available 2020-09-16T14:28:01Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-07-31
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/76426
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá problematikou státních slev v dopravě pro osoby od 15 do 26 let. Práce popisuje, jaké státní slevy mohou studenti v oblasti dopravy využít a jaké jsou podmínky jejich uplatnění. Dále jsou v práci analyzovány dopady těchto slev na provozování veřejné osobní dopravy. Mimo to byl pro účely této práce vypracován dotazník, který má za úkol odhalit, zda a jak se změnilo cestování osob ve věku od 15 do 26 let po zavedení "nových" 75% slev. cze
dc.format 69 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject studenti cze
dc.subject doprava cze
dc.subject státní slevy cze
dc.subject students eng
dc.subject transport eng
dc.subject state discounts eng
dc.title Mobilita obyvatelstva od 15 do 26 let pod vlivem státních slev cze
dc.title.alternative Mobility of people aged from 15 to 26 under influence of state discounts eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2020-08-24
dc.description.abstract-translated The diploma thesis is focused on state discounts in the public transport, for people aged 15 to 26. The thesis describes what discounts students can utilize in the field of transport and what are the conditions for their application. The impact of these discounts on the operation of public passenger transport is also analyzed in the thesis. The purpose of this thesis is also create a survey, whose task is to find out whether and how the travel of people aged 15 to 26 has changed after the introduction of "new" 75% discounts. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Problematiku řešenou ve svém diplomovém projektu dokázal diplomant odpovídajícím způsobem obhájit. Prokázal schopnost samostatné práce. Odpovědi na připomínky recenzenta měl velmi dobře připraveny. Na doplňkové otázky reagoval velmi pohotově, se znalostí věci a bez závažných nepřesností je zodpověděl. cze
dc.identifier.stag 40793
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account