Dodávky JIS pro model A-SUVe

Show simple item record

dc.contributor.advisor Seidlová, Andrea
dc.contributor.author Kavka, Jan
dc.date.accessioned 2020-09-16T14:27:54Z
dc.date.available 2020-09-16T14:27:54Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-07-31
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/76418
dc.description.abstract Diplomová práce se zaměří na problematiku dodávek JIS. Možný způsob dodávek bude řešen ve variantách pro určitý díl. Hodnocení proběhne z ekonomického, časového a logistického hlediska. cze
dc.format 68 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject b-cena cze
dc.subject dodávka cze
dc.subject externí poskytovatel logistických služeb cze
dc.subject Just in Sequence cze
dc.subject nárazník cze
dc.subject b-price eng
dc.subject delivery eng
dc.subject external logistics service provider eng
dc.subject Just in Sequence eng
dc.subject bumper eng
dc.title Dodávky JIS pro model A-SUVe cze
dc.title.alternative JIS supplies for model A-SUVe eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2020-08-24
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the JIS delivery. The variations will be evaluated in terms of finance, time, space and logistics. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Diplomant přednesl ucelenou a logicky uspořádanou obhajobu svého diplomového projektu. V ní dokázal přesvědčivým způsobem obhájit závěry svých řešení. Na připomínky reagoval správně a v plném rozsahu je zodpověděl. U doplňkových otázek prokázal schopnost logického myšlení, pohotové reakce, jasného a srozumitelného vysvětlení. cze
dc.identifier.stag 40734
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account