Řešení řízení přestupů a návazností s podporou IT

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nachtigall, Petr
dc.contributor.author Faktorová, Jitka
dc.date.accessioned 2020-09-16T14:27:52Z
dc.date.available 2020-09-16T14:27:52Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-07-31
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/76416
dc.description.abstract Diplomová práce se zaměřuje na problematiku řešení přestupů v rámci celé železniční sítě s návazností na přestup v rámci integrovaného dopravního systému. V práci jsou popsány způsoby koordinace návazností spojů v České republice a vybraných zemí EU a je navrhnuto řešení pro zajišťování dodržení přípojů a přestupů pro cestující veřejnost. cze
dc.format 83 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject jízdní řády cze
dc.subject přestupy cze
dc.subject koordinace přestupu cze
dc.subject počítačová podpora cze
dc.subject timetable eng
dc.subject transfer eng
dc.subject transfer coordination eng
dc.subject IT support eng
dc.title Řešení řízení přestupů a návazností s podporou IT cze
dc.title.alternative Control of interchange using the IT solution eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2020-08-24
dc.description.abstract-translated The diploma thesis focuses on an issue of transfer solutions within the whole railway network with connection to transfer within an integrated transport system. The thesis describes ways of coordination of connections in the Czech Republic and selected EU countries and proposed a solution for ensuring compliance with connections and transfers for the traveling public. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Diplomantka přednesla ucelenou a logicky uspořádanou obhajobu svého diplomového projektu. V ní dokázala přesvědčivým způsobem obhájit závěry svých řešení. Na připomínky oponenta reagovala správně a v plném rozsahu je zodpověděla. U doplňkových otázek prokázala schopnost logického myšlení, pohotové reakce, jasného a srozumitelného vysvětlení. cze
dc.identifier.stag 40732
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account