Tester akčních členů pro autodiagnostiku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mašek, Zdeněk
dc.contributor.author Kohoutek, Ondřej
dc.date.accessioned 2020-09-16T14:27:10Z
dc.date.available 2020-09-16T14:27:10Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-07-24
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/76397
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá návrhem softwaru pro tester akčních členů postavený na unifikovaném hardwaru. Obsahuje návrh řešení pro testování stejnosměrných motorů a elektromagnetických ventilů pomocí generátoru s bipolárním PWM výstupem. Dále je navrženo řešení pro testování krokových motorů. Část práce se věnuje modelování škrtící klapky v Matlabu a zpětnovazebnímu řízení polohy škrtící klapky pomocí PSD regulátoru. cze
dc.format 139 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject autodiagnostika cze
dc.subject tester cze
dc.subject akční člen cze
dc.subject paralelní diagnostika cze
dc.subject car diagnostics eng
dc.subject actuator eng
dc.subject tester eng
dc.subject parallel diagnostics eng
dc.title Tester akčních členů pro autodiagnostiku cze
dc.title.alternative Design of actuators tester for car diagnostics eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Dobrovolný, Martin
dc.date.accepted 2020-08-24
dc.description.abstract-translated This master thesis deals with the design of software for an actuator tester based on unified hardware. It contains a solution for testing DC motors and solenoid valves using a generator with a bipolar PWM output. There is also a solution for stepper motors testing. One Part of the thesis deals with modeling of electronic throttle in Matlab and feedback control of the throttle position using a PSD controller. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Uchazeč seznámil komisi podrobně se svou prací. Následně odpověděl na všechny položené otázky. cze
dc.identifier.stag 40445
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account