Optimalizace nákladů v dopravní společnosti DAS Transport s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Melichar, Vlastimil
dc.contributor.author Babáček, Ondřej
dc.date.accessioned 2020-09-16T14:26:25Z
dc.date.available 2020-09-16T14:26:25Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-07-29
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/76380
dc.description.abstract Diplomová práce se zaměřuje na optimalizaci nákladů ve vybrané společnosti. V teoretické části jsou definovány pojmy vztahující se k názvu diplomové práce. Analytická část se zabývá oblastí vztahující se k nákladům ve vybrané společnosti. Na základě analytické části jsou navrženy změny, které by měly vést ke snížení nákladů společnosti. cze
dc.format 58 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject analýza nákladů cze
dc.subject silniční nákladní doprava cze
dc.subject pohonné hmoty cze
dc.subject optimalizace cze
dc.subject cost analysis eng
dc.subject road transport eng
dc.subject fuel eng
dc.subject optimization eng
dc.title Optimalizace nákladů v dopravní společnosti DAS Transport s.r.o. cze
dc.title.alternative Cost optimalization in transport company DAS Transport s.r.o. eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Alina, Jiří
dc.date.accepted 2020-09-04
dc.description.abstract-translated The intent of this diploma thesis is the optimization of expenses of the selected company. The theoretical section defines the terms related to the title of the diploma thesis while the analytical part investigates the expenses of the selected company. The findings in the analytical part form the basis of the recommendations that should lead to a readuction in the comapny's expenses. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Problematiku řešenou ve své diplomové práci dokázal diplomant odpovídajícím způsobem obhájit. Prokázal schopnost samostatné práce. Reakce na poznámky, resp. připomínky oponenta měl velmi dobře připraveny. Na doplňkové otázky reagoval pohotově, se znalostí věci a bez závažných nepřesností je zodpověděl. cze
dc.identifier.stag 38196
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account