Vzdělávání zaměstnanců v oblasti počítačové gramotnosti ve společnosti ČD Cargo, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zelenska, Inna
dc.contributor.author Šindelář, Martin
dc.date.accessioned 2020-09-16T14:26:05Z
dc.date.available 2020-09-16T14:26:05Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-07-30
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/76371
dc.description.abstract Bakalářská práce se zaměřuje na činnost zaměstnanců ČD Cargo, a.s. (Ústí nad Labem) s informačními technologiemi. První část práce obsahuje teoretický výklad v oblasti počítačové gramotnosti a řízení lidských zdrojů. V druhé části si klade za cíl zanalyzovat současný stav zaměstnanců a jejich znalostí v MS Office. Tohoto cíle je dosaženo pomocí výzkumu, obsahující dotazník a ověřovací test. Následně je ve třetí části práce autor porovnává a navrhuje opatření ke zlepšení. cze
dc.format 58 s., 10 s. příl.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject informační technologie cze
dc.subject počítačová gramotnost cze
dc.subject ČD Cargo cze
dc.subject řízení lidských zdrojů cze
dc.subject vzdělání zaměstnanců cze
dc.subject MS Word cze
dc.subject information technology eng
dc.subject computer literacy eng
dc.subject ČD Cargo eng
dc.subject human resources management eng
dc.subject employee education eng
dc.subject MS Word eng
dc.title Vzdělávání zaměstnanců v oblasti počítačové gramotnosti ve společnosti ČD Cargo, a.s. cze
dc.title.alternative Education of employees in the field of computer literacy at ČD Cargo, a.s. eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2020-09-03
dc.description.abstract-translated The work focuses on the activities of employees of ČD Cargo, a.s. (Ústí nad Labem) with information technologies. The first part of the thesis contains a theoretical explanation in the field of computer literacy and human resource management. The second part of work aims to analyze the current state of employees and their knowledge in MS Office. This goal is achieved through a questionnaire and a validation test. Then in the third part of work the author compares results and proposes measures for improvement. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Problematiku řešenou ve své bakalářské práci dokázal student odpovídajícím způsobem obhájit. Prokázal schopnost samostatné práce. Na doplňkové otázky reagoval pohotově, se znalostí věci a bez závažných nepřesností je zodpověděl. cze
dc.identifier.stag 40760
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account