Bariérový režim v péči o pacienty s multirezistentní infekcí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wichsová, Jana
dc.contributor.author Odložilíková, Kristýna
dc.date.accessioned 2020-09-16T14:25:13Z
dc.date.available 2020-09-16T14:25:13Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-06-12
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/76343
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá problematikou bariérové péče u pacientů zasažených multirezistentní infekcí. V teoretické části jsou popsána důležitá fakta týkající se tématu, která jsou rozčleněna do několika částí, ve kterých jsou shrnuty informace o multirezistentních patogenech, bariérové ošetřovatelské péči a hygienicko-epidemiologickém režimu, včetně hygieny rukou. Cílem průzkumné části je zjistit, jaká je informovanost zdravotnického personálu na oddělení chirurgie ve dvou různých nemocnicích. Průzkum probíhal anonymním dotazováním pomocí dotazníků a druhá část byla provedena pomocí skrytého pozorování. Výsledky průzkumu a komentáře k výsledkům jsou uvedeny v diskusi. cze
dc.format 153 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject multirezistentní infekce cze
dc.subject bariérový režim cze
dc.subject izolace cze
dc.subject hygiena rukou cze
dc.subject dezinfekce cze
dc.subject multi-resistant infections eng
dc.subject barrier regiment eng
dc.subject isolation eng
dc.subject hand hygiene eng
dc.subject disinfection eng
dc.title Bariérový režim v péči o pacienty s multirezistentní infekcí cze
dc.title.alternative Barrier regiment in the care of patients with multidrug infection eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Blanař, Vít
dc.date.accepted 2020-09-04
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the issue of barrier care in patients affected by a multi-drug infection. The theoretical part describes an important fact concerning the topic, which is divided into several parts, summarising information on multi-resistant pathogens, barrier nursing care and sanitary - epidemiological regime, including hand hygiene. The aim of the exploratory section is to find out what is the information of medical staff in the department of surgery in two different hospitals. The survey was conducted by anonymous questionnaire scan and the second part was carried out using a privy observation. The results of the survey and comments on the results are mentioned in the discussion. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Perioperační péče v gynekologii a porodnictví cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: velmi dobře Hodnocení oponenta: velmi dobře minus Doplňující otázky k obhajobě: 1. Vysvětlete prosím pojmy: Infekce spojené se zdravotní péčí a Nozokomiální nákaza. 2. Jak bylo prováděno pozorování na izolačním pokoji, když bylo skryté? Nebylo nápadné, že tam s pozorovanými zdravotnickými pracovníky vždy chcete jít? 3. Jak bylo dosaženo toho, že za celkem 15 hodin pozorování na jednom odd. prošlo izolačními pokoji 41 - 42 zdravotnických pracovníků? To by bylo průměrně za každé 3 hodiny v konkrétní den více než 8 lidí. Obhajoba diplomové práce s prezentací velmi dobrá. cze
dc.identifier.stag 38147
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account