ZAŘÍZENÍ PRO ZÍSKÁNÍ ROVINNÉ HLOUBKOVÉ MAPY S POMOCÍ ULTRAZVUKOVÉHO SENZORU

Show simple item record

dc.contributor.advisor Cvejn, Jan
dc.contributor.author Želechovský, Josef
dc.date.accessioned 2020-09-16T14:18:09Z
dc.date.available 2020-09-16T14:18:09Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-08-11
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/76144
dc.description.abstract Práce je zaměřena na návrh a sestrojení zařízení pro získání rovinné hloubkové mapy s pomocí ultrazvukového senzoru. Navržené zařízení je sestrojeno ze tří základních součástí: mikropočítačového modulu Arduino, ultrazvukového senzoru a servomotoru. Program na ovládání je vytvořen ve vývojovém prostředí Arduino IDE. Data pro získání rovinné hloubkové mapy jsou ze zařízení získávána pomocí komunikace po sériové lince s počítačem. cze
dc.format 47 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject bezkontaktní měření vzdálenosti cze
dc.subject ultrazvukový senzor cze
dc.subject servomotor cze
dc.subject arduino cze
dc.subject rovinná hloubková mapa cze
dc.subject non-contact distance measurement eng
dc.subject ultrasonic sensor eng
dc.subject servomotor eng
dc.subject Arduino eng
dc.subject planar depth map eng
dc.title ZAŘÍZENÍ PRO ZÍSKÁNÍ ROVINNÉ HLOUBKOVÉ MAPY S POMOCÍ ULTRAZVUKOVÉHO SENZORU cze
dc.title.alternative A DEVICE FOR OBTAINING PLANAR DEPTH MAP BY MEANS OF AN ULTRASONIC SENSOR eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2020-08-31
dc.description.abstract-translated The work is focused on the design and construction of a device for obtaining planar depth map by means of an ultrasonic sensor. The proposed device is composed of three basic components: Arduino microcomputer module, an ultrasonic sensor and a servomotor. The control program is created in the Arduino IDE development environment. Data for obtaining the planar depth map are obtained from the device by means of communication via a serial line with a computer. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Řízení procesů cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika a informatika cze
dc.description.defence Cílem zadání bakalářské práce byla realizace zařízení pro získávání rovinné hloubkové mapy s pomocí ultrazvukového seznzoru. Sestrojené zařízení funguje a je pomocí něj možné získat hloubkové mapy v rovině senzoru. Cíle práce formulované v zadání byly splněny. Na rozdíl od původní představy se řešení nezabývá realizací vlastního měření vzdálenosti s ultrazvukovým senzorem, aby bylo využito hotové knihovny pro platformu Arduino, která přímo vrací hodnotu vzdálenosti. cze
dc.identifier.stag 39790
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account