Životní spokojenost a zvládání stresu u perioperačních sester

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrstka, Zdeněk
dc.contributor.author Tučková, Kateřina
dc.date.accessioned 2020-09-16T14:17:10Z
dc.date.available 2020-09-16T14:17:10Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-06-12
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/76110
dc.description.abstract Diplomová práce se věnuje životní spokojenosti a zvládání stresu u perioperačních sester. Je členěna na teoretickou a průzkumnou část. Teoretická část přináší poznatky z oblasti životní spokojenosti, jejího hodnocení a měření, z oblasti stresu a jeho vlivu na člověka. Zabývá se také problematikou práce ve zdravotnictví a práce perioperačních sester. Průzkumná část je zaměřena na vyhodnocení dotazníkového šetření, kterého se účastnily perioperační sestry ze čtyř zdravotnických zařízení. Hlavním cílem diplomové práce je zjistit úroveň životní spokojenosti a strategie zvládání stresu u dotazovaných perioperačních sester. Dle výsledků práce jsou perioperační sestry na průměrné až podprůměrné úrovni životní spokojenosti, ke zvládání stresu využívají především pozitivní strategie a spokojenost na pracovišti významně ovlivňuje jejich celkovou životní spokojenost. cze
dc.format 108 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject perioperační sestra cze
dc.subject stres cze
dc.subject životní spokojenost cze
dc.subject operační sál cze
dc.subject psychická zátěž cze
dc.subject kvalita života cze
dc.subject perioperative nurse eng
dc.subject stress eng
dc.subject life satisfaction eng
dc.subject operating theatre eng
dc.subject psychological burden eng
dc.subject quality of life eng
dc.title Životní spokojenost a zvládání stresu u perioperačních sester cze
dc.title.alternative Life Satisfaction and Stress Management of Perioperative Nurses eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Holá, Jana
dc.date.accepted 2020-08-31
dc.description.abstract-translated The diploma these focuses on life satisfaction and stress management of perioperative nurses. It is divided into a theoretical and an exploratory part. The theoretical part consists of findings in the field of life satisfaction, its assessment and measurement, in the field of stress and its influence on human. The exploratory part focuses on evaluation of a survey among perioperative nurses from four health-care facilities. The main aim of the theses is to determine the level of life satisfaction and stress management strategies of the interviewed perioperative nurses. According to the results of the work, perioperative nurses are at average or substandard level of life satisfaction, to cope with stress, they use mainly positive strategies, and satisfaction at a workplace significantly influences their life satisfaction. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Perioperační péče cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně mínus Hodnocení oponenta: velmi dobře mínus Doplňující otázky k obhajobě: Autorka nechť se vyjádří k otázkám vyplývajících z textu viz výše. Obhajoba diplomové práce s prezentací výborná minus. cze
dc.identifier.stag 40328
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account