Systém psychosociální intervenční služby - peeři a jejich služby ve zdravotnických zařízeních v České republice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rusová, Jitka
dc.contributor.author Janů, Kateřina
dc.date.accessioned 2020-09-16T14:16:31Z
dc.date.available 2020-09-16T14:16:31Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-07-17
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/76073
dc.description.abstract Předmětem práce je zjistit, kdo jsou peeři poskytující služby ve zdravotnických zařízeních v České republice, popsat jejich služby a vymezit jakou roli v tom hraje Systém psychosociální intervenční služby. Teoretická část se zabývá stávajícími poznatky o této problematice. Průzkumná část práce je zpracována metodou kvalitativního průzkumu. Data byla získána pomocí polostrukturovaných rozhovorů a jejich následnou analýzou. Bylo zjištěno, že je několik problémů při poskytování peer služeb. Vyskytuje se například nepochopení role peerů ze strany zdravotníků, nedůvěra zdravotníků v zachování anonymity nebo potíž najít společný čas pro peer intervenci z důvodu směnného provozu zdravotnických zařízení. cze
dc.format 77 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject peer cze
dc.subject řízení stresu při kritických událostech cze
dc.subject systém psychosociální intervenční péče cze
dc.subject Critical Incident Stress Management eng
dc.subject peer eng
dc.subject system of psychosocial intervention service eng
dc.title Systém psychosociální intervenční služby - peeři a jejich služby ve zdravotnických zařízeních v České republice cze
dc.title.alternative System of psychosocial intervention service - peer and their services in healthcare facilities in the Czech Republic eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Chrudimská, Lucie
dc.date.accepted 2020-08-31
dc.description.abstract-translated The subject of the bachelor thesis is to find out who are peers providing services in healthcare facilities in the Czech Republic, to describe their services and to define what role has System of psychosocial intervention service in this case. The theoretical part of this thesis deals with current knowledge on this issue. The practical part of the work is processed by the method of qualitative research. Primary data were collected through semi-structured interviews and the interviews were subsequently analyzed. The results showed that there are several problems in providing peer services. For example, healthcare professionals misunderstood the role of the peer, there is a distrust by healthcare professionals in maintaining anonymity or there is a difficulty in finding common time for peer intervention due to the shift pattern of healthcare facilities. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně Hodnocení oponenta: výborně Doplňující otázky k obhajobě: 1. Domníváte se, že by bylo vhodné zavést možnost využití služeb peera i pro studenty vykonávající klinickou praxi v rámci studia? Byla by tato služba podle vás využívána? A kdo by měl být peerem pro studenty ? mohl by to být vyškolený člověk z řad akademiků? 2. V nejčastějších příčinách provádění peer intervencí uvádíte, že tam patří i intervence v otázce osobních vztahů zasažených ? patří toto do kompetencí/úlohy peera? 3. Máte sama ambice stát se do budoucna vyškoleným peerem? Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná. cze
dc.identifier.stag 40302
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account