Vnímání libosti pachů a kvality života osob s poruchou čichu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Brothánková, Pavlína
dc.contributor.author Bahníková, Adéla
dc.date.accessioned 2020-09-16T14:16:26Z
dc.date.available 2020-09-16T14:16:26Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-07-17
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/76065
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá vnímáním libosti pachů a kvality života osob s poruchou čichu. Práce je rozdělena na část teoretickou a výzkumnou. Teoretická část se zabývá poruchami čichu, metodami vyšetření čichu a kvalitou života. Ve výzkumné části jsou zaznamenávány data získaná od osob s poruchou čichu i od zdravých osob. Cílem bakalářské práce bylo zhodnotit vnímání libosti pachů a kvality života osob s poruchou čichu pomocí čichových testů a dotazníku. cze
dc.format 73 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject porucha čichu cze
dc.subject kvalita života cze
dc.subject vyšetření čichu cze
dc.subject čich cze
dc.subject dotazník cze
dc.subject čichové testy cze
dc.subject olfactory disorder eng
dc.subject quality of life eng
dc.subject olfactory examination eng
dc.subject smell eng
dc.subject olfactory tests eng
dc.subject questionnaire eng
dc.title Vnímání libosti pachů a kvality života osob s poruchou čichu cze
dc.title.alternative Examination of pleasantness of odors and quality of life of people with olfactory disorder eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Semencová, Vlastimila
dc.date.accepted 2020-08-31
dc.description.abstract-translated This bachelor's thesis focuses on the Examination of pleasantness of odors and quality of life of people with olfactory disorder. Thesis is divided into a theoretical part and a research one. The theoretical part of this bachelor's work focuses on the olfactory disorders, olfactory examination methods and quality of life. Research part of this work contains recorder data obtain from the healthy and people with the mentioned disorders. The main goal of this bachelor's thesis is to evaluate examination of pleasantness of odors and quality of life of people with olfactory disorder using a smell tests and the questionnaire. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: velmi dobře Hodnocení oponenta: velmi dobře Doplňující otázky k obhajobě: 1. Na str. 30 píšete, že respondenti s poruchou čichu byli pacienti specializované poradny. Kde nebo jakým způsobem jste získávala respondenty bez poruchy čichu? 2. Jaký přínos pro praxi má vaše BP? Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá. cze
dc.identifier.stag 40290
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account