Optimalizace přepravy mimořádných zásilek na manipulačních vlacích

Show simple item record

dc.contributor.advisor Březina, Edvard
dc.contributor.author Kořenková, Markéta
dc.date.accessioned 2020-07-22T07:37:31Z
dc.date.available 2020-07-22T07:37:31Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-05-22
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/75946
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá přepravami mimořádných zásilek na manipulačních vlacích s cílem optimalizovat plánování. Za účelem posouzení vlivu omezujících podmínek mimořádných zásilek na jízdu manipulačního vlaku jsou v analýze vybrány tři nejvýznamnější provozní pracoviště z hlediska objemu přepravy, délky provozního ramen a rozsahu omezujících podmínek. V jednotlivých pracovištích je analyzován současný stav technologie přepravy mimořádných zásilek a zejména je hledána souvislost mezi zpožděním vlaku a zařazením mimořádné zásilky do vlaku. V důsledku nepotvrzení vlivu omezujících podmínek na jízdu manipulačního vlaku jsou v návrhové části pouze dílčí doporučení a možnosti řešení nedostatků nalezených v analýze nesouvisející s mimořádnými zásilkami. cze
dc.format 79 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject nákladní doprava cze
dc.subject mimořádné zásilky cze
dc.subject manipulační vlaky cze
dc.subject zpoždění vlaku cze
dc.subject omezující podmínky cze
dc.subject freight transport eng
dc.subject exceptional consignments eng
dc.subject handling trains eng
dc.subject train delay eng
dc.subject special conditions eng
dc.title Optimalizace přepravy mimořádných zásilek na manipulačních vlacích cze
dc.title.alternative Transport Optimization of Exceptional Consignments by Handling Trains eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2020-06-22
dc.description.abstract-translated The diploma thesis focuses on transport of exceptional consignments by handling trains with transport optimization aim. In the analysis are selected three most significant operating workplaces in terms of the transport volume, the operating track section length and the range of special conditions. The analysis serves the purpose of evaluation of effect of exceptional con-signments special conditions on handling trains. In each operation workplace is analyzed the current state of exceptional consignments transport technology and especially, the connection between train delay and inclusion of exceptional consignment in a train is examined. Because the effect of special conditions on handling train ride is not confirmed, there are only partial recom-mendations and possible solutions of shortcomings found in the analysis unrelated to exception-al consignments in the suggestion part of the thesis. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Studentka úspěšně obhájila diplomovou práci a zodpověděla otázky státní zkušební komise. cze
dc.identifier.stag 40514
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account