Agresivita pacientů vůči zdravotnickým pracovníkům

Show simple item record

dc.contributor.advisor Čermák, Zdeněk
dc.contributor.author Benešová, Denisa
dc.date.accessioned 2020-07-08T10:53:12Z
dc.date.available 2020-07-08T10:53:12Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-05-14
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/75833
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá agresivitou pacientů vůči zdravotnickým pracovníkům. V teoretické části je popsána agresivita obecně, druhy agresivity a příčiny agresivního jednání. Následně agresivita ve zdravotnictví, možnosti jejího zvládání a komunikace s agresivním pacientem, včetně kurzů efektivní komunikace. V průzkumné části je pomocí kvantitativního šetření zkoumáno, jaká je agresivita ve zdravotnictví a na jaké úrovni je bezpečnost zdravotnického personálu. cze
dc.format 61 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject agresivita cze
dc.subject agrese cze
dc.subject verbální agrese cze
dc.subject neverbální agrese cze
dc.subject zdravotnický pracovník cze
dc.subject pacienti cze
dc.subject aggressiveness eng
dc.subject aggression eng
dc.subject verbal aggression eng
dc.subject manual aggression eng
dc.subject health care workers eng
dc.subject patients eng
dc.title Agresivita pacientů vůči zdravotnickým pracovníkům cze
dc.title.alternative Aggressiveness of patients towards health care workers eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Faltová, Barbora
dc.date.accepted 2020-07-01
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with aggressiveness of patients towards health care workers. In inthe theoretical part is described aggressiveness, types of aggression and causes of aggressive behavior. Then aggressiveness in health care, possibilities of coping with aggression, communication with aggressive patient, including effective communication courses. In the exploratory part, a quantitative survey examines, how is is the aggressiveness in health care, and at what level is the safety of medical staff. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotně-sociální pracovník cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-program Zdravotně sociální péče cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně minus Hodnocení oponenta: výborně minus Doplňující otázky k obhajobě: 1. V úvodu práce uvádíte, že jste se během své odborné praxe setkala s projevy agresivity pacientů. Zkuste prosím porovnat svá průzkumná zjištění s vašimi osobními zkušenostmi ohledně zajištění bezpečnosti zdravotnického personálu. 2. V závěru práce konstatujete přínos vaší práce, který vidíte ve zvýšení povědomí o této problematice, která není dostatečně řešena. Pokuste se prosím více objasnit toto vaše tvrzení. Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná minus. cze
dc.identifier.stag 40249
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account