Potřeby klientů sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rumlová, Karolína
dc.contributor.author Landová, Andrea
dc.date.accessioned 2020-07-08T10:53:10Z
dc.date.available 2020-07-08T10:53:10Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-05-14
dc.identifier práce dosud není ve studovně dostupná
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/75830
dc.description.abstract Předkládaná bakalářská práce na téma "Potřeby klientů sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi" je rozdělena na teoretickou a průzkumnou část. V teoretické části jsou vymezeny pojmy potřeba, rodina, její funkce, historie a typologie. Dále je zde definována sociální práce, sociální pracovník a terénní sociální práce, a nakonec jsou zde přiblíženy sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, klienti těchto služeb, zásady poskytování služby, individuální plánování a průběh spolupráce. V průzkumné části je popsána metodika průzkumu a jsou zde interpretována získaná data. Hlavním cílem této práce je zjistit s jakými nenaplněnými potřebami klienti do služby přicházejí. cze
dc.format 71 s.
dc.format 71 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Potřeba cze
dc.subject rodina cze
dc.subject sociální práce cze
dc.subject sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi cze
dc.subject Need eng
dc.subject family eng
dc.subject social work eng
dc.subject social activation services for families with children eng
dc.title Potřeby klientů sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi cze
dc.title.alternative Needs of clients of social activation services for families with children eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Píšová, Lenka
dc.date.accepted 2020-07-02
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis themed "Needs of clients of social activation services for families with children" is divided to theoretical part and survey part. In theoretical part are defined needs, family and function of family, history and typology. There is also defined social work, social worker and terrain social work and finally the thesis aimed to social activation services for families with children, clients of these services, principles of service, individual planning and process of cooperation. In survey part is described methodology of survey and there is interpreted obtained data. Main goal of these work is to find out what unmet needs clients come into service. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotně-sociální pracovník cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature dosud nepřidělena
dc.thesis.degree-program Zdravotně sociální péče cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: velmi dobře </p> Hodnocení oponenta: velmi dobře minus </p> Doplňující otázky k obhajobě:</p> 1. Jakým způsobem se vztahuje otázka: ?Jak jste se o službě dozvěděla? K průzkumné otázce: ? S jakou nenaplněnou potřebou klienti vstupují do služby?</p> 2. Jakou souvislost vnímáte mezi naplněnými potřebami klientů a tím, že mají stanoveny cíle?</p> 3. Vysvětlete prosím tvrzení vašich výsledků z PO3: ?Když má klient nastavený individuální plán, znamená to, že má ?zdárně naplněny své potřeby??</p> Student nedokázal bakalářskou práci obhájit. cze
dc.identifier.stag 37717
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account