Servitizace u fumigantů v Lučebních závodech Draslovka a.s. Kolín

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vlčková, Vladimíra
dc.contributor.author Podškubková, Lucie
dc.date.accessioned 2020-07-08T10:52:51Z
dc.date.available 2020-07-08T10:52:51Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-05-07
dc.identifier práce dosud není ve studovně dostupná
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/75825
dc.description.abstract V práci je provedena cílená rešerše zaměřená na vymezení pojmu servitizace, okolnosti jejího vývoje, identifikaci důvodů vedoucích výrobní podniky k servitizaci, možnosti zjišťování připravenosti podniků pro servitizaci a na implementaci servitizace. Důraz je kladen na pojetí servitizace ve výrobních podnicích chemického průmyslu. Praktická část je zaměřena na servitizaci u fumigantů v Lučebních závodech Draslovka a.s. Kolín. Nejprve je v ní popsáno pojetí obchodu s fumiganty. Následně jsou specifikovány služby poskytované společností v oblasti fumigantů a důvody vedoucí společnost u fumigantů k servitizaci. V práci je dále popsán a analyzován současný stav servitizace u fumigantů. Na závěr jsou uvedena doporučení pro další rozvoj servitizace ve společnosti. cze
dc.format 94 s.
dc.format 94 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná od 12.06.2023
dc.subject servitizace cze
dc.subject PSS cze
dc.subject systém výrobek-služba cze
dc.subject důvody k servitizaci cze
dc.subject připravenost pro servitizaci cze
dc.subject implementace servitizace cze
dc.subject Lučební závody Draslovka a.s. Kolín cze
dc.subject fumigant cze
dc.subject EDN cze
dc.subject BLUEFUME cze
dc.subject servitization eng
dc.subject PSS eng
dc.subject product-service system eng
dc.subject drivers for servitization eng
dc.subject capacity for servitization eng
dc.subject implementing servitization eng
dc.subject Lucebni zavody Draslovka a.s. Kolin eng
dc.subject fumigants eng
dc.subject EDN eng
dc.subject BLUEFUME eng
dc.title Servitizace u fumigantů v Lučebních závodech Draslovka a.s. Kolín cze
dc.title.alternative Servitization of fumigants in Lucebni zavody Draslovka a.s. Kolin eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Hampl, Jan
dc.date.accepted 2020-06-12
dc.description.abstract-translated The thesis is focused on the definition of the concept of servitization and the circumstances of its development, identifying drivers leading manufacturing companies to servitization, the ability to determine the readiness of enterprises for servitization and on implementation of servitization. The emphasis is put on the concept of servitization in manufacturing companies in chemical industry. The practical part is focused on the servitization of fumigants in Lucebni zavody Draslovka a.s. Kolin. At first, the concept of trade with fumigants is described. Subsequently, services related to fumigants provided by the company and reasons leading the company to the servitization of fumigants are specified. The thesis also describes and analyses the current state of the servitization of fumigants. In conclusion, there are recommendations for further development of servitization in the company. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature dosud nepřidělena
dc.thesis.degree-program Chemické a procesní inženýrství cze
dc.description.defence <p>Doporučila byste podniku zhodnocení postupu servitizace v budoucnu? Pokud ano, kdy a jak? Co byste považovala za největší překážku podniku na cestě k dalšímu rozvoji servizitace? Proč podnik přistupuje k servitizaci selektivně, tzn. proč neimplementuje servizitaci na veškerý sortiment, ale aplikuje servitizaci pouze na oblast fumigantů? Komise se shodla, že práce není plagiát na základě směrnice č. 7/2019.&nbsp;</p> cze
dc.identifier.stag 40208
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account