Fate/Grand Order: Mezi záměrem autorů a pohledem uživatelů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Horálek, Adam
dc.contributor.author Nepraš, Jakub
dc.date.accessioned 2020-07-08T10:51:58Z
dc.date.available 2020-07-08T10:51:58Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-04-20
dc.identifier práce dosud není ve studovně dostupná
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/75794
dc.description.abstract Tato diplomová práce pojednává o hře Fate/Grand Order, která se stala globálně rozšířeným fenoménem v rámci japonské populární kultury. Cílem práce bude porovnat, s jakým záměrem byly postavy vizuálně ztvárněny (a proč jim byly dány schopnosti a vlastnosti, jakými ve hře disponují) a jak postavy vnímají samotní hráči (jaké hodnoty si s postavami spojují a jak je interpretují a chápou). Rozhovory s autory hry mi nahradí Knihy materiálů, které obsahují všechny informace o postavách včetně komentářů ilustrátorů. cze
dc.format 128 s. (193 271 znaků)
dc.format 128 s. (193 271 znaků)
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Hra cze
dc.subject anime cze
dc.subject manga cze
dc.subject Fate/Grand Order cze
dc.subject postava cze
dc.subject Arturie cze
dc.subject da Vinci cze
dc.subject Mordred cze
dc.subject vnímání postav cze
dc.subject japonská populární kultura cze
dc.subject komunita cze
dc.subject otaku. cze
dc.subject Game eng
dc.subject anime eng
dc.subject manga eng
dc.subject Fate/Grand Order eng
dc.subject character eng
dc.subject Arturie eng
dc.subject Mordred eng
dc.subject da Vinci eng
dc.subject perception of characters eng
dc.subject Japanese popular culture eng
dc.subject community eng
dc.subject otaku. eng
dc.title Fate/Grand Order: Mezi záměrem autorů a pohledem uživatelů cze
dc.title.alternative Fate/Grand Order: Between the intention of the authors and the view of the players eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Petráň, Tomáš
dc.date.accepted 2020-06-23
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with the game Fate/Grand Order, which has become a globally widespread phenomenon within Japanese popular culture. The aim of the thesis will be to compare with what purpose the characters were visually portrayed (and why they were given the abilities and qualities they possess in the game) and how players perceive the characters (what values they associate with the characters and how they interpret and understand them). Interviews with the authors of the game will be replaced by the Books of Materials, which contain all the information about the characters, including the comments of the illustrators. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Sociální antropologie cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature dosud nepřidělena
dc.thesis.degree-program Sociologie cze
dc.description.defence <p>Student představil téma své diplomové práce. Vymezil základní cíle, metody a výsledky svého výzkumu. Student reagovala na doplňující dotazy členů komise.&nbsp;</p> cze
dc.identifier.stag 40110
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account