Otevřené vztahy?

Show simple item record

dc.contributor.advisor Retka, Tomáš
dc.contributor.author Šoltysová, Michaela
dc.date.accessioned 2020-07-08T10:51:48Z
dc.date.available 2020-07-08T10:51:48Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-04-20
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/75789
dc.description.abstract Ve své bakalářské práci jsem se zabývala problematikou partnerských vztahů a jejich limitů. Jako metodologii výzkumu jsem použila smíšenou výzkumnou strategii. Cílem mé práce je reflektovat odpovědi dotazovaných z jednotlivých problematik a analyzovat jejich interpretaci na cílové otázky, zda věk a pohlaví má vliv na vnímaní pojmu nevěra a čím jsou ovlivněny. cze
dc.format 74 s
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject monogamní vztah cze
dc.subject nevěra cze
dc.subject hranice partnerských vztahů cze
dc.subject odlišné vnímání cze
dc.subject monogamous relationship eng
dc.subject infidelity eng
dc.subject limits of partnership relations eng
dc.subject different perception eng
dc.title Otevřené vztahy? cze
dc.title.alternative Open relationships eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Petráň, Tomáš
dc.date.accepted 2020-06-23
dc.description.abstract-translated In my bachelor, thesis I dealt with the issue of partnership relations and their limits. As a reaserch methodology I used a mixed research strategy. The aim of my thesis is to interpret reflect the answears of respondents, which are divided into individual issues, and analyze their interpretatiton to the target questions, whether age and gender influence the perception of the concept of infidelity and how they are influenced. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Sociální antropologie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-program Sociologie cze
dc.description.defence Studentka představila téma své bakalářské práce. Vymezila základní cíle, metody a výsledky svého výzkumu. Studentka reagovala na doplňující dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 40123
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account