Frekvenčně řízený pohon s reluktančním motorem

Show simple item record

dc.contributor.advisor Novák, Jaroslav
dc.contributor.author Řihák, Michal
dc.date.accessioned 2020-07-08T10:50:20Z
dc.date.available 2020-07-08T10:50:20Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-05-26
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/75749
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá postupem sestavení laboratorního pracoviště se synchronním reluktančním motorem. Nejdříve je popsán samotný elektrický stroj a další příslušenství včetně frekvenčního měniče. Dále je uvedena analýza dat získaných při měření účinnosti, ztrát a odebíraného proudu reluktančního motoru. cze
dc.format 104 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject elektrické pohony cze
dc.subject synchronní reluktanční motory cze
dc.subject frekvenční měniče cze
dc.subject účinnost elektrických strojů cze
dc.subject electrical drives eng
dc.subject synchronous reluctance motors eng
dc.subject frequency converters eng
dc.subject electrical machines efficiency eng
dc.title Frekvenčně řízený pohon s reluktančním motorem cze
dc.title.alternative Frequency Controlled Drive with Reluctance Motor eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Lettl, Jiří
dc.date.accepted 2020-06-23
dc.description.abstract-translated The diploma thesis deals with the process of assembling of the laboratory stand with the synchronous reluctance motor. First, there is described the own electrical machine and other accessories including the frequency converter. Then the thesis states the analysis of the data contains of measured efficiency, losses and current of the reluctance motor. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Uchazeč předvedl komisi výsledek své práce a následně úspěšně odpověděl na položené dotazy. cze
dc.identifier.stag 40443
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account