Komparace činnosti hasičských sborů ve vybraných obcích

Show simple item record

dc.contributor.advisor Svoboda, Ondřej
dc.contributor.author Cháberová, Karolína
dc.date.accessioned 2020-07-08T10:49:20Z
dc.date.available 2020-07-08T10:49:20Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-05-31
dc.identifier práce dosud není ve studovně dostupná
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/75737
dc.description.abstract Práce si klade za cíl zhodnotit činnosti jednotek požární ochrany kategorie JPO II, JPO III a JPO V ve vybraných obcích a provedení jejich komparace. Na základě zpracovaných dat je provedena komparace nejen jednotlivých jednotek, ale také sborů dobrovolných hasičů, se kterými jednotky úzce spolupracují. Součástí práce je pět řízených rozhovorů se zástupci JPO z vybraných obcí. cze
dc.format 107 s.
dc.format 107 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Ochrana obyvatelstva cze
dc.subject požární ochrana cze
dc.subject jednotky požární ochrany cze
dc.subject sbor dobrovolných hasičů cze
dc.subject mimořádná událost cze
dc.subject požár cze
dc.subject Population protection eng
dc.subject fire protection eng
dc.subject fire protection units eng
dc.subject volunteer fire brigade eng
dc.subject extraordinary event eng
dc.subject fire eng
dc.title Komparace činnosti hasičských sborů ve vybraných obcích cze
dc.title.alternative Comparison of the activities of fire brigades in selected municipalities eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Maštálka, Martin
dc.date.accepted 2020-07-01
dc.description.abstract-translated The thesis aims to evaluate the activities of fire protection units of the category JPO II, JPO III and JPO V in selected municipalities and their comparison. Based on the processed data, a comparison is made not only of individual units but also of volunteer fire brigades, with which the units work closely. Part of the work are five controlled interviews with representatives of JPO from selected municipalities. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Regionální rozvoj: Bezpečnost regionu cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature dosud nepřidělena
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence <p>Studentka představila komisi svou diplomovou práci na téma Komparace činnosti hasičských sborů ve vybraných obcích. Cílem práce bylo zhodnotit činnost JPO kategorie II, III a V ve vybraných obcích a provést jejich komparaci. V rámci prezentace studentka popsala cíl, postup a výsledky zpracované analýzy.<br> Po prezentaci výsledků diplomové práce byly předsedkyní komise představeny posudky vedoucího a oponenta práce a studentka zodpověděla jimi položené dotazy. Následovala rozprava, během které komise položila následující dotazy:<br> Otázka 1. Můžete komparovat rozdílné typy jednotek? Co bylo cílem práce? Jaké ukazatele jste k analýze financování použila?<br> Otázka 2. Konzultovala jste závěry s JPO a jaká byla jejich reakce na vaše doporučení? Kde mohou žádat o dotace?<br> Studentka položené dotazy zodpověděla.</p> cze
dc.identifier.stag 36802
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account