Analýza a návrh marketingového mixu v oblasti služeb

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kantorová, Kateřina
dc.contributor.author Krátká, Lucie
dc.date.accessioned 2020-07-08T10:46:55Z
dc.date.available 2020-07-08T10:46:55Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-05-13
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/75628
dc.description.abstract Práce je věnována zpracování analýzy a návrhu marketingového mixu v oblasti služeb. Zabývá se marketingem v oblasti služeb. Je zaměřena na návrh marketingového mixu v konkrétním restauračním zařízení. cze
dc.format 50 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject marketing cze
dc.subject služby cze
dc.subject marketingový mix cze
dc.subject analýza marketingového mixu cze
dc.subject návrh marketingového mixu cze
dc.subject marketing eng
dc.subject services eng
dc.subject marketing mix eng
dc.subject marketing mix analysis eng
dc.subject marketing mix design eng
dc.title Analýza a návrh marketingového mixu v oblasti služeb cze
dc.title.alternative Analysis and design of marketing mix in the area of services eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2020-06-25
dc.description.abstract-translated The thesis is devoted to the processing analysis and design of marketing mix in the area of services. It is engaged in the marketing of services. It is focused on the design of marketing mix in a specific restaurant facility. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a provoz podniku cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka seznámila členy komise se svou bakalářskou prací na téma: Analýza a návrh marketingového mixu v oblasti služeb. Autorka práce v průběhu obhajoby odpověděla na otázky položené vedoucím v posudku: 1. V čem se liší požadavky B2B a B2C zákazníků zkoumané společnosti? Na kterou skupinu je restaurace lépe připravena reagovat? 2. Na str. 41 autorka navrhuje převzetí zákazníků od konkurenta, který zanikl. Autorka může uvést, jak by takové převzetí zákazníků mohlo probíhat. Studentka částečně odpověděla na otázky komise, které se vztahovaly k tématu závěrečné práce. Vytčen obsah úvodní kapitoly. cze
dc.identifier.stag 38757
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account