Aspekty zavedení GDPR ve veřejné správě ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jirava, Pavel
dc.contributor.author Bolechová, Jitka
dc.date.accessioned 2020-07-08T10:45:26Z
dc.date.available 2020-07-08T10:45:26Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-05-27
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/75559
dc.description.abstract Práce kritickým pohledem shrnuje problematiku GDPR , zhodnotí její dosavadní vývoj a stav a zaměříse na její dopady na veřejnou správu. Práce by měla objasnit, jaký vliv měla implementace GDPR na informační systémy ve veřejné správě, na chod orgánů veřejné správy i na rozpočty dotčených subjektů cze
dc.format 82 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject GDPR cze
dc.subject implementace cze
dc.subject obce cze
dc.subject rozpočty cze
dc.subject GDPR eng
dc.subject implementation eng
dc.subject municipality eng
dc.subject budget eng
dc.title Aspekty zavedení GDPR ve veřejné správě ČR cze
dc.title.alternative Aspects of GDPR implementation in the Czech Republic public administration eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2020-06-22
dc.description.abstract-translated This thesis critically summarizes the issue of GDPR, evaluates its current development and status and focuses on its impact on public administration. The thesis should clarify the impact of the implementation of GDPR on information systems in public administration, on the operation of public administration bodies and on the budgets of the entities concerned. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Informatika ve veřejné správě cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.defence Studentka seznámila komisi s výsledky své diplomové práce na téma: Aspekty zavedení GDPR ve veřejné správě ČR. Otázky komise směřovala na oblast tématu diplomové práce. Otázky komise: Analýza rizik, podle jaké metodiky jste postupovala při analýze rizik? Dostávají obce dotace na implementaci GDPR? Otázky oponenta a vedoucího práce: Jaké jsou celkové náklady státu na zavedení GDPR? V čem vidíte hlavní pozitivní a negativní aspekty GDPR? Stručně popište vytvořenou analýzu rizik pro obec Běstvina. Navrhnout ''změny'' v nařízení, které by prospěly zejména malým obcím. Autorka na otázky odpovídala s mírnými obtížemi. cze
dc.identifier.stag 37159
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account