Pracovní spokojenost všeobecných sester a prestiž povolání

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matějková, Iryna
dc.contributor.author Živná, Veronika
dc.date.accessioned 2020-07-08T10:42:17Z
dc.date.available 2020-07-08T10:42:17Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-05-22
dc.identifier práce dosud není ve studovně dostupná
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/75492
dc.description.abstract Bakalářské práce se zabývá tématem: Pracovní spokojenost všeobecných sester a prestiž povolání. Práce obsahuje teoretickou část, která je orientována na teoretické informace v oblasti ošetřovatelství, profesní spokojenosti, profesní image a prestiže povolání všeobecné sestry. K vypracování teoretické části byla použita dostupná literatura a články z odborných časopisů, a to formou rešerší. Praktická část bakalářské práce využívá teoretické poznatky a jsou v ní analyzovány výsledky z dotazníkového šetření. Výsledky bakalářské práce mohou posloužit k inspiraci a stát se podnětem k dalším úvahám a řešení problematiky ve sledovaných nemocničních zařízeních. cze
dc.format 87 s.
dc.format 87 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Ošetřovatelství cze
dc.subject vzdělávání cze
dc.subject role sestry cze
dc.subject osobnost sestry cze
dc.subject motivace cze
dc.subject spokojenost sester cze
dc.subject profesní image a prestiž povolání. cze
dc.subject Nursing eng
dc.subject education eng
dc.subject nurse´s role eng
dc.subject nurse´s personality eng
dc.subject motivation eng
dc.subject nurse´s satisfaction eng
dc.subject professional image and the prestige of the profession. eng
dc.title Pracovní spokojenost všeobecných sester a prestiž povolání cze
dc.title.alternative General nurses' job satisfaction and the prestige of the profession eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Kopecký, Michal
dc.date.accepted 2020-07-07
dc.description.abstract-translated The bachelor's thesis deals with a topic: General nurses' job satisfaction and the prestige of the profession. The work contains a theoretical part which provides theoretical background in the areas of nursing, professional satisfaction, professional image and prestige of the profession of a general nurse. Available literature and articles from specialized journals were used to draw up the theoretical part, in the form of research. The practical part of the bachelor's thesis uses theoretical knowledge and analyses the results of the questionnaire investigation. The results of the bachelor's work can serve as an inspiration and can initiate further consideration and resolution of the issue in involved hospitals. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature dosud nepřidělena
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně</p> Hodnocení oponenta: výborně mínus</p> Doplňující otázky k obhajobě: </p> 1. Na základě čeho jste analyzovala pracovní spokojenost všeobecných sester v teoretické části?</p> 2. Kdybyste jako manažerka měla za úkol zapracovat na motivaci současných a nově nastupujících sester, jak byste s tím pracovala?</p> Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná. cze
dc.identifier.stag 40344
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account