Vakcinace v ordinaci praktického lékaře v podmínkách AČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Holubová, Ilona
dc.contributor.author Králiková, Šárka
dc.date.accessioned 2020-07-08T10:42:14Z
dc.date.available 2020-07-08T10:42:14Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-05-22
dc.identifier práce dosud není ve studovně dostupná
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/75488
dc.description.abstract Bakalářská práce na téma "Vakcinace v ambulanci praktického lékaře v podmínkách AČR" je rozdělena na dvě části. Teoretická část práce popisuje historii vakcinace, varianty očkovacích látek, současné trendy v očkování, rozdíly mezi vakcinací v civilním a vojenském prostředí. Jedna kapitola je také věnovaná samotnému očkování proti chřipce. Praktická část je tvořena průzkumným dotazníkovým šetřením, které bylo realizováno v ambulanci vojenského praktického lékaře. Hlavním cílem bylo posoudit rozdíl v účinnosti vakcinace proti chřipce u zdravých osob a osob nad 65 let, a to i s důrazem na tíži průběhu případného chřipkového onemocnění. cze
dc.format 66 s. (12 281 znaků)
dc.format 66 s. (12 281 znaků)
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject očkování cze
dc.subject očkovací látka cze
dc.subject ambulance vojenského praktického lékaře cze
dc.subject chřipka cze
dc.subject prevence cze
dc.subject vaccination eng
dc.subject vaccine eng
dc.subject military medical practitioner's office eng
dc.subject flu eng
dc.subject prevention eng
dc.title Vakcinace v ordinaci praktického lékaře v podmínkách AČR cze
dc.title.alternative Vaccination in the general medical practitioner's office under the Czech Army conditions eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Marková, Iva
dc.date.accepted 2020-07-07
dc.description.abstract-translated This bachelor's thesis is divided into two parts. The theoretical part describes history of vaccination, vaccine variants, current trends in vaccination, differences between vaccination in civilian and military environment. One chapter also pays attention to the flu vaccination itself. The practical part consists of an exploratory questionnaire, which was realized in the military medical practitioner's office. The main goal was to assess the difference in efficacy of the flu vaccination of healthy people and people ovar the age of 65 with an emphasis on the severity of the progression of the possible flu disease. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature dosud nepřidělena
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně mínus</p> Hodnocení oponenta: výborně mínus</p> Doplňující otázky k obhajobě:</p> 1. Podle kterých kritérií jste rozdělila respondenty ve skupině zdravé osoby a osoby nad 65 let?</p> 2. Jak jste prováděla kódování a párování dotazníků?</p> 3. Vysvětlete výraz ?odpírači očkování? a v jakých zdrojích jste jej nalezla a je uváděn?</p> Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná minus. cze
dc.identifier.stag 38264
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account