Polytrauma v Pardubickém a Královéhradeckém kraji, transport a mortalita

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pleskot, Ondřej
dc.contributor.author Housírek, Martin
dc.date.accessioned 2020-07-08T10:41:54Z
dc.date.available 2020-07-08T10:41:54Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-05-14
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/75475
dc.description.abstract Bakalářská práce s názvem Polytrauma v Pardubickém a Královéhradeckém kraji, transport a mortalita se dělí na teoretickou a praktickou část. Teoretická část práce popisuje problematiku spojenou s polytraumatem a snaží se tak pomoci čtenáři orientovat se v této části urgentní medicíny. V praktické části se práce zabývá konceptem zlaté hodiny a jejím ověřením na vzorku 432 pacientů. Z pohledu transportu do cílového zařízení se také práce zabývá tím, zda je čas transportu leteckou záchrannou službou statisticky významně nižší než transport pozemní záchrannou službou. cze
dc.format 50 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject polytrauma cze
dc.subject zlatá hodina cze
dc.subject transport cze
dc.subject mortalita cze
dc.subject zdravotnická záchranná služba cze
dc.subject letecký transport cze
dc.subject pozemní transport cze
dc.subject polytrauma eng
dc.subject golden hour eng
dc.subject transportation eng
dc.subject mortality eng
dc.subject ambulance eng
dc.subject air transportation eng
dc.subject ground transportation eng
dc.title Polytrauma v Pardubickém a Královéhradeckém kraji, transport a mortalita cze
dc.title.alternative Polytrauma in the Pardubice region and the Hradec Králové region, transportation and mortality eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Pospíchal, Jan
dc.date.accepted 2020-07-01
dc.description.abstract-translated The bachelor's thesis with title Polytrauma in the Pardubice region and the Hradec Králové region, transportation and mortality are divided into a theoretical and practical part. The theoretical part describes the topic of polytrauma. It helps the reader to understand this part of the urgent medicine. The practical part deals with the concept of the Golden Hour and its validity on the set of 432 patients. It also covers the question of whether the time of air transportation is significantly lower than the time of ground transportation. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotnický záchranář cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně Hodnocení oponenta: velmi dobře Doplňující otázky k obhajobě: 1. Na základě jakých vstupních informací jste stanovil cíle práce (Zda-li je transport LZS "rychlejší" než RZP)? 2. Proč jste v práci nepracoval s žádným skórovacím systémem a nerozdělil podle něj podsoubory pacientů? Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná minus. cze
dc.identifier.stag 40229
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account