Automatické vypínání směrových světel pro motocykl

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mašek, Zdeněk
dc.contributor.author Frankl, Jakub
dc.date.accessioned 2020-04-08T10:08:56Z
dc.date.available 2020-04-08T10:08:56Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2019-05-22
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/75287
dc.description.abstract Tato práce se zabývá návrhem prototypu automatického vypínání směrových světel motocyklu po dokončení odbočovacího manévru. První část práce je věnovaná stručnému přehledu podobných zařízení dostupných na trhu a popisu funkce použitých senzorů. Nechybí ani teoretická možnost řešení prototypu, kterým se tato práce zabývá. Druhá část práce se věnuje návrhu prototypu, a to jak softwarové, tak hardwarové části. Závěr práce je věnován testování výsledného zařízení. cze
dc.format 78 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject automatické vypínání cze
dc.subject prototyp cze
dc.subject software cze
dc.subject hardware cze
dc.subject ověření funkce cze
dc.subject self-canceling turn signal system of motorcycle after turning is being finished eng
dc.subject prototype eng
dc.subject software eng
dc.subject hardware eng
dc.subject function verification eng
dc.subject směrová světla cze
dc.subject motocykly cze
dc.subject odbočovací manévr cze
dc.title Automatické vypínání směrových světel pro motocykl cze
dc.title.alternative Self-canceling turn signal system for motorcycle eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2020-02-17
dc.description.abstract-translated This treatise of mine concerns with the design of the self-canelling turn signal system of motorcycle after turning is being finished. The first section of the treatise is dedicated to the concise review of similar devices available at the market and the description of the applied sensors. There is a missing version of the prototype of the treatise concerns. The second section of the treatise deals with the design of the prototype regarding its hardware and software part. The final section of my treatise is dedicated to testing the completed device. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Uchazeč značně podrobně prezentoval komisi výsledky své bakalářské práce. Následně po prezentaci zodpověděl položený dotaz. Vedoucí práce neměl žádný dotaz. cze
dc.identifier.stag 38156
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account