Hodnocení a výběr dodavatele obalového materiálu ve společnosti Festool s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Becková, Helena
dc.contributor.author Hostinská, Michaela
dc.date.accessioned 2020-04-08T10:08:23Z
dc.date.available 2020-04-08T10:08:23Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2018-08-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad). Práce bude přístupná od 20.2.2023. cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/75271
dc.description.abstract Předmětem této práce je analýza vztahů s dodavateli se zaměřením na hodnocení a výběr dodavatele obalového materiálu ve společnosti Festool s.r.o. Práce se zabývá pracovní činností oddělení nákupu, vztahy s dodavateli, podrobněji popisuje hodnocení a jeho metody i druhy obalového materiálu. Na základě analýzy dodavatelů obalového materiálu ve společnosti Festool s.r.o. byly zjištěny problémy ve spolupráci s jedním z hodnocených dodavatelů. Výsledkem práce jsou řešení, která se zabývají tímto problémovým vztahem. cze
dc.format 68 s., 9 s. obr. příl.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná od 20.02.2023
dc.subject hodnocení cze
dc.subject výběr cze
dc.subject dodavatelé cze
dc.subject nákup cze
dc.subject obalový materiál cze
dc.subject vlnitá lepenka cze
dc.subject evaluation eng
dc.subject selection eng
dc.subject suppliers eng
dc.subject purchase eng
dc.subject packaging material eng
dc.subject corrugated cardboard eng
dc.title Hodnocení a výběr dodavatele obalového materiálu ve společnosti Festool s.r.o. cze
dc.title.alternative Evaluation and selection of a supplier for packaging material in the company Festool s.r.o. eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Kozlovský, Jiří
dc.date.accepted 2020-02-20
dc.description.abstract-translated The subject of this master thesis is analysis of relations with suppliers focusing on evaluation and selection of a supplier for packaging material in the company Festool s.r.o. The thesis deals with the work of a purchase department, relations with suppliers and describes evaluation and its methods in detail as well as types of packaging material. On the basis of the analysis of suppliers for packaging material in the company Festool s.r.o. problems in cooperation with one of the suppliers were found out. The results of the thesis are solutions to this problem. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D40276
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Diplomantka přednesla ucelenou a logicky uspořádanou obhajobu svého diplomového projektu. V ní dokázala přesvědčivým způsobem obhájit závěry svých řešení. Na poznámky, resp. připomínky oponenta reagovala správně a v plném rozsahu je zodpověděla. U doplňkových otázek prokázala schopnost logického myšlení, pohotové reakce, jasného a srozumitelného vysvětlení. cze
dc.identifier.stag 36009
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account