Návrh průtahu silnice II/298 v Třebechovicích pod Orebem a přilehlého zastavěného území

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lopour, Pavel
dc.contributor.author Falta, Roman
dc.date.accessioned 2020-04-08T10:07:42Z
dc.date.available 2020-04-08T10:07:42Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-01-28
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/75258
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá návrhem řešení průtahu silnice II/298 v Třebechovicích pod Orebem. Navrhovaný průtah je veden stávajícím směrovým řešením ulice Vitouškova a navazuje na uvažované mimoúrovňové křížení silnice se železniční tratí. Součástí je návrh úprav stavebního řešení stávajícího přilehlého zastavěného území vyznačeného jako obytná zóna, které svým provedením nesplňuje charakter obytné zóny a v území není řešena doprava v klidu. Nové stavební řešení zohledňuje stávající podmínky v území a navrhuje takové úpravy, aby charakter obytné zóny byl naplněn. Diplomová práce je zpracována jako dokumentace odpovídající dokumentaci pro stavební povolení s omezeními vyplývajícími z rozsahu a charakteru práce. cze
dc.format 291 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject průtah cze
dc.subject místní komunikace cze
dc.subject silnice II/298 cze
dc.subject obytná zóna cze
dc.subject okružní křižovatka cze
dc.subject parkovací stání cze
dc.subject komunikace pro pěší cze
dc.subject zpevněná plocha cze
dc.subject zelený pás cze
dc.subject road passage eng
dc.subject local communication eng
dc.subject road no. II/298 eng
dc.subject residential area eng
dc.subject traffic roundabout eng
dc.subject parking place eng
dc.subject pavement eng
dc.subject paved surface eng
dc.subject green zone eng
dc.title Návrh průtahu silnice II/298 v Třebechovicích pod Orebem a přilehlého zastavěného území cze
dc.title.alternative Design of through road number II/298 in Třebechovice pod Orebem and its adjacent built-up area. eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Kubcová, Šárka
dc.date.accepted 2020-02-19
dc.description.abstract-translated The diploma thesis deals with the design of through road no. II/298 in Třebechovice pod Orebem. Designed road is lead the same direction as existing Vitouškova street and ties together with considered level crossing. As part there is the design of structural solution of adjacent built-up area that does not comply with regulations of residential areas and there is even no current solution of quiet traffic. New design considers building conditions of the area and suggests modifications to fulfil the regulations of residential area. The diploma thesis is matching requirements encompassing the building permit considering the limits that follow the extent and form of the thesis itself. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní stavitelství cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-program Stavební inženýrství cze
dc.description.defence Uchazeč prezentoval komisi hlavní výsledky a závěry své diplomové práce. Po prezentaci diplomové práce zodpověděl dotazy vedoucího a připomínky oponenta diplomové práce (uvedeny v posudcích práce). V diskusi o diplomové práci podrobně zodpověděl všechny dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 37392
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account