The consequences of the Schmalkaldic War (1546-1547) in regard to the modification of the tax system in the Kingdom of Bohemia

Show simple item record

dc.contributor.author Vorel, Petr cze
dc.date.accessioned 2020-03-19T13:31:04Z
dc.date.available 2020-03-19T13:31:04Z
dc.date.issued 2018 eng
dc.identifier.issn 2084-1213 eng
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/75250
dc.description.abstract The article deals with the consequences of a political agreement between King Ferdinand I and a part of the Bohemian opposition nobility, concluded in 1547 in order to restore stability following the Schmalkaldic War (1546–1547). The change in the tax system put Bohemian royal cities and owners of large estates at a considerable disadvantage while profits from manor farming and financial services remained virtually untaxed. This tax structure, applied for several decades, resulted in a rapid increase of debts and the ultimate collapse of the entire tax system in 1615. The resulting financial crisis was resolved by the Bohemian Landtag in 1615 by declaring bankruptcy of the treasury and taking over tax collection. eng
dc.format p. 46-63 eng
dc.language.iso eng eng
dc.relation.ispartof Historia Slavorum Occidentis, volume 2018, issue: 3 eng
dc.rights Práce není přístupná eng
dc.subject King of Bohemia eng
dc.subject Estates eng
dc.subject Aristocracy eng
dc.subject Cities eng
dc.subject War eng
dc.subject 1546–1547 eng
dc.subject Tay System eng
dc.subject Bankruptcy eng
dc.subject 1615 eng
dc.subject král český cze
dc.subject stavové cze
dc.subject aristokracie cze
dc.subject města cze
dc.subject válka cze
dc.subject 1546–1547 cze
dc.subject daňový systém cze
dc.subject bankrot cze
dc.subject 1615 cze
dc.title The consequences of the Schmalkaldic War (1546-1547) in regard to the modification of the tax system in the Kingdom of Bohemia eng
dc.title.alternative Důsledky šmalkaldské války (1546-1547) na vývoj daňového systému v Království českém cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Studie se zabývá důsledky politické dohody mezi králem Ferdinandem I a částí českých opozičních stavů, uzavřené v roce 1547 v zájmu obnovení stability po skončení šmalkaldské války (1546-1547). Změny v daňovém systému postihly královská města a držitele velkých dominií, zatímco šlechtické režijní hospodaření a úvěrové podnikání zůstalo fakticky nezdaněno. Tato daňová struktura, uplatňovaná několik následujících desetiletí, vyústila v rychlý nárůst zadlužení panovnické komory a úplný kolaps daňového systému. Řešení finanční krize bylo navrženo v usnesení zemského sněmu roku 1615, který vyhlásil bankrot panovnické komory a převzetí správy státního dluhu českou stavovskou obcí. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.relation.publisherversion https://marszalek.com.pl/historiaslavorumoccidentis/18.pdf eng
dc.identifier.obd 39884412 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account