White Coat Effect: The making of the patient-physician relationship in modern Europe

Show simple item record

dc.contributor.author Hanulík, Vladan cze
dc.date.accessioned 2020-03-19T13:29:04Z
dc.date.available 2020-03-19T13:29:04Z
dc.date.issued 2019 eng
dc.identifier.issn 1214-7249 eng
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/75233
dc.description.abstract "A white coat effect is the term used to describe the situation in which a patient experiences a physical reaction on interaction with a physician in connection with medical treatment. The white coat effect is historically rooted in the process of differentiation in the style of thought regarding patients’ status and their role in the diagnostic and therapeutic process. In the period of bedside medicine, the medical profession commanded little corporate power and therapeutic nihilism led patients to distrust the outcomes of professional treatment. Relationships between medical professionals and patients were marked by patients’ mistrust in the doctor as a professional who understood the secrets of nature. With modern scientific progress in the nineteenth century, the patient’s status changed significantly. The patient’s personal opinion and reflection of their health condition became irrelevant after the introduction of modern diagnostic tools. The patient’s body no longer even needed to be present for the medical examination: diagnosis could take place using samples of the patient’s tissue, blood, cells or genes and their voice and opinion were not required. Hierarchical and imbalanced interactions between patients and physicians became an integral part of modern medicine. As a result, interaction with medical professionals is accompanied by anxiety, fear, and an inferiority complex, physically embodied in the white coat effect." eng
dc.format p. 175-199 eng
dc.language.iso eng eng
dc.relation.ispartof Dějiny-teorie-kritika, volume Neuvedeno, issue: 2 eng
dc.rights Práce není přístupná eng
dc.subject History of medicine eng
dc.subject patient-physician relationship eng
dc.subject white coat effect eng
dc.subject Historie lékařství cze
dc.subject pacienti cze
dc.subject lékaři cze
dc.subject vztah pacient-lékař cze
dc.subject efekti bílého pláště cze
dc.title White Coat Effect: The making of the patient-physician relationship in modern Europe eng
dc.title.alternative Efekt bílého pláště: utváření vztahu pacienta a lékaře v moderní Evropě cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Efekt bílého pláště se projevuje fyzickou reakcí pacientů na interakci s lékaři v průběhu léčby. V historickém období předmoderní léčby u lůžka pacienta disponovali lékaři mizivou profesní mocí, terapeutický nihilismus navíc u pacientů způsoboval nedůvěru ve výsledky profesionální péče. Podoba vztahu lékaře a pacienta byla definována zpochybněním role lékařů jako osob, které by měly znát podstatu tajemství přírody. V 19. století se však postavení pacientů díky procesu modernizace léčebného pole a vědeckému pokroku významně proměnilo. Subjektivní reflexe zdravotního stavu a osobní názory pacientů se postupně staly díky zavádění moderních diagnostických nástrojů a techniky pro lékaře irelevantní. Pro účely lékařského vyšetření nakonec už nemuselo být přítomno ani samotné tělo pacienta. Ke stanovení diagnózy potřebovali odborníci již jen vzorky pacientových tkání, krve, buněk či genů, ne jeho hlas a názor. Integrální součástí moderního lékařství se stala hierarchická a nevyrovnaná podoba vztahu mezi oběma stranami léčebného procesu. Jako důsledek daného vývoje je dnes interakce mezi lékaři a pacienty provázena úzkostí, strachem a pocitem méněcennosti, jež jsou kulturně vtělesněny do těl pacientů v podobě efektu bílého pláště. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.project.ID GA17-14082S/Porodní báby: profesionalizace, institucionalizace a výkon historicky prvního ženského kvalifikovaného povolání v průběhu dvou staletí. 1804-1948 eng
dc.identifier.obd 39884320 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account