Informovanost rodičů dětí do 10 let o péči o chrup aneb možnosti ambulantní praxe

Show simple item record

dc.contributor.author Chrudimská, Lucie cze
dc.contributor.author Černohorská, Iveta cze
dc.contributor.author Kratochvílová, Věra cze
dc.date.accessioned 2020-03-19T13:26:16Z
dc.date.available 2020-03-19T13:26:16Z
dc.date.issued 2019 cze
dc.identifier.issn 1213-0494 cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/75208
dc.description.abstract Správná péče o chrup je klíčová pro zachování orálního zdraví jedince. Tyto návyky je třeba pěstovat již od dětství. Jsou to hlavně rodiče dětí, kdo se podílí na vytváření stereotypů člověka, proto je velmi důležité, aby byli o této problematice dostatečně informováni. Cílem příspěvku je informovat o průzkumném šetření, které bylo realizováno s cílem zjistit informovanost rodičů dětí do 10 let a poukázat na to, kde je třeba věnovat tomuto tématu více pozornosti. Preventivní péče o chrup je součástí běžné praxe stomatologické, současně je ale v této oblasti významná i podpora ze strany pediatrů a dětských sester v primární péči v rámci všeobecně preventivních prohlídek. cze
dc.format p. 42-45 cze
dc.language.iso cze cze
dc.relation.ispartof Pediatrie pro praxi, volume 20, issue: 1 cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Informovanost cze
dc.subject péče o chrup u dětí cze
dc.subject pediatrie cze
dc.subject rodiče cze
dc.subject awareness, children dental care, pediatry, parents eng
dc.title Informovanost rodičů dětí do 10 let o péči o chrup aneb možnosti ambulantní praxe cze
dc.title.alternative Knowledges parents of children to ten years about care about teeth or possibility of ambulatory practise eng
dc.type article cze
dc.description.abstract-translated Proper dental care is crucial for maintaining oral health. It is necessary to support these habits since childhood. These are the parents who are mainly involved in the formation of stereotypes, so it is very important that parents are sufficiently informed about this issue. The aim of the research was to explore the level of awareness of parents of children up to 10 years and pointed out that it is necessary to pay more attention on this topic. Pediatricians should be in charge of this area of care and should not underestimate early prevention. eng
dc.peerreviewed yes cze
dc.publicationstatus postprint cze
dc.relation.publisherversion https://www.pediatriepropraxi.cz/pdfs/ped/2019/01/10.pdf cze
dc.identifier.obd 39884144 cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account