Statistical Analysis of Ground Clutter from FM Based Passive Radar

Show simple item record

dc.contributor.author Bhatta, Abhishek cze
dc.contributor.author Pidanič, Jan cze
dc.contributor.author Mishra, Amit cze
dc.date.accessioned 2020-03-19T13:24:42Z
dc.date.available 2020-03-19T13:24:42Z
dc.date.issued 2019 eng
dc.identifier.issn 0735-2727 eng
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/75195
dc.description.abstract Statistical characterization of ground clutter information for radar systems is a topic that requires a detailed understanding. In this work, we characterize the ground clutter information from data captured by two Frequency Modulation (FM) based passive radar systems placed at different locations in the Czech Republic. Since the target models are statistically defined by the Swerling models, each of which is based on a particular distribution, we attempted to connect the ground clutter with some of the known distributions. The analysis is performed in three steps. The empirical distribution is fitted with some of the well-known distributions. Two different goodness-of-fit tests (named chi-squared test and Kolmogorov-Smirnov test) are performed on the obtained data by comparing the empirical distribution with the fitted distributions to determine which distribution is the best fit. The observations are analyzed and the results are considered in detail. eng
dc.format p. 391–399 eng
dc.language.iso eng eng
dc.relation.ispartof Radioelectronics and Communications Systems, volume 62, issue: 8 eng
dc.rights Práce není přístupná eng
dc.subject radar eng
dc.subject clutter eng
dc.subject passive radar eng
dc.subject statistical analysis eng
dc.subject radar cze
dc.subject clutter cze
dc.subject pasivní radar cze
dc.subject statistická analýza cze
dc.title Statistical Analysis of Ground Clutter from FM Based Passive Radar eng
dc.title.alternative Statistická analýza pozemního clutterů z pasivního radaru založeného na FM cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Statistická charakterizace informací o pozemských clutterech pro radarové systémy je téma, které vyžaduje podrobné porozumění. V této práci charakterizujeme informace o pozemním clutteru z dat zachycených dvěma pasivními radarovými systémy založenými na frekvenčních modulacích (FM) umístěných na různých místech v České republice. Protože cílové modely jsou statisticky definovány Swerlingovými modely, z nichž každý je založen na konkrétní rozložení, pokusili jsme se propojit pozemní clutter s některými známými rozloženími. Analýza se provádí ve třech krocích. Empirické rozdělení je vybaveno některými známými rozloženími. Na základě získaných dat porovnáním empirického rozdělení s nasazeným rozdělením se provedou dva různé testy správnosti přizpůsobení (pojmenované chi-kvadrát a test Kolmogorov-Smirnov), aby se určilo, které rozdělení je nejvhodnější. Pozorování jsou analyzována a výsledky jsou podrobně zvažovány. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.doi 10.3103/S0735272719080028 eng
dc.relation.publisherversion https://link.springer.com/article/10.3103%2FS0735272719080028 eng
dc.identifier.obd 39883922 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account