Software tool for voice disorder diagnostics

Show simple item record

dc.contributor.author Jičínský, Milan cze
dc.contributor.author Mareš, Jan cze
dc.date.accessioned 2020-03-19T13:23:36Z
dc.date.available 2020-03-19T13:23:36Z
dc.date.issued 2019 eng
dc.identifier.issn 1210-0471 eng
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/75185
dc.description.abstract Causes of voice disorders may vary the same way as treatment techniques. Surgical intervention is the most used treatment method. As for not so serious cases, vocal exercises can be efficiently used instead. Still, there are only few methods to find right diagnosis or classify the scale of impact on patient’s voice. Nowadays, it is possible to extract key features (fundamental frequency, sound pressure level and less common such as cepstral coefficients, zero crossing rate or spectral energy) from patient’s speech using state-of-the-art voice processing methods. So, the software called Voice disorder diagnostician was designed. The tool that can store patient’s data and immediately provide the results of analysis. eng
dc.format p. 11-18 eng
dc.language.iso eng eng
dc.relation.ispartof Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - technické univerzity Ostrava, Řada strojní, volume 64, issue: 1 eng
dc.rights Pouze v rámci univerzity eng
dc.subject Voice disorder eng
dc.subject diagnostic application eng
dc.subject diagnostics eng
dc.subject voice processing eng
dc.subject microphone calibration eng
dc.subject sound pressure level eng
dc.subject pitch eng
dc.subject feature extraction. eng
dc.subject Porucha hlasu cze
dc.subject diagnostická aplikace cze
dc.subject diagnostika cze
dc.subject zpracování hlasu cze
dc.subject kalibrace mikrofonu cze
dc.subject hladina akustického tlaku cze
dc.subject extrakce příznaků. cze
dc.title Software tool for voice disorder diagnostics eng
dc.title.alternative Aplikace pro diagnostiku poruch hlasu cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Příčiny vzniku poruch hlasu mohou být různé stejně tak jako jejich léčba. Nejčastěji se poruchy hlasu léčí chirurgicky tj. operací nebo v méně závažnějších případech hlasovými cvičeními. Přesto však v současné době existuje jen velmi málo metod, které mohou spolehlivě určit diagnózu pacienta a míru poškození hlasu. S využitím aktuálních metod pro zpracování řeči je možné určit klíčové parametry jako je základní tón hlasu, hladina akustického tlaku, ale i méně běžné jako například kepstrální koeficienty, počet průchodů nulou, či spektrální energie. Pro tyto účely byla vytvořena aplikace s názvem Voice disorder diagnostician. Nástroj, který umožňuje ukládat data od pacientů a provádět jejich okamžitou analýzu. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.relation.publisherversion http://transactions.fs.vsb.cz/2019-1/ eng
dc.project.ID SGS_2019_021/Výzkum pokročilých metod modelování, simulace, řízení, databázových systémů a webových aplikací eng
dc.identifier.obd 39883875 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account