Desired Terminal State Concept in Model Predictive Control: A Case Study

Show simple item record

dc.contributor.author Dušek, František cze
dc.contributor.author Honc, Daniel cze
dc.date.accessioned 2020-03-19T13:21:46Z
dc.date.available 2020-03-19T13:21:46Z
dc.date.issued 2019 eng
dc.identifier.issn 1687-5249 eng
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/75168
dc.description.abstract The paper deals with an online optimization control method for dynamical processes called Model Predictive Control (MPC). It is a popular control method in industry and frequently treated in academic areas as well. The standard predictive controllers usually do not guarantee stability especially for the case of short horizons and large control error penalization. Terminal state is one way to ensure stability or at least increase the controller robustness. In the paper, deviation of the predicted terminal state from the desired terminal state is considered as one term of the cost function. Effect of the stability and control quality is demonstrated in the simulated experiments. The application area for online optimization methods is very broad including various logistics and transport problems. If the dynamics of the controlled processes cannot be neglected, the optimization problem must be solved not only for steady state but also for transient behaviour, e.g., by MPC. eng
dc.format p. nestránkováno eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher Hindawi limited eng
dc.relation.ispartof Journal of Control Science and Engineering, volume 2019, issue: 8. květen 2019 eng
dc.rights Práce není přístupná eng
dc.subject state space model eng
dc.subject model predictive control eng
dc.subject terminal state eng
dc.subject control stability and quality eng
dc.subject stavový model cze
dc.subject prediktivní řízení cze
dc.subject koncový stav cze
dc.subject stabilita a kvalita řízení cze
dc.title Desired Terminal State Concept in Model Predictive Control: A Case Study eng
dc.title.alternative Koncept požadovaného koncového stavu v prediktivním řízení: případová studie cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Článek se zabývá online optimalizační metodou řízení označovanou jako prediktivní řízení. Standardní prediktivní regulátory negarantují stabilitu. Koncový stav je jednou z možností, jak stabilitu zajistit. V příspěvku je v kritériu uvažována odchylka predikovaného koncového stavu od žádaného koncového stavu. Efekt tohoto řešení na stabilitu a kvalitu regulace je ukázán na simulovaných experimentech. Aplikační oblast pro navrhované řešení je velmi široká včetně logistických a přepravních problémů. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.doi 10.1155/2019/5208612 eng
dc.relation.publisherversion https://www.hindawi.com/journals/jcse/2019/5208612/ eng
dc.project.ID EF17_049/0008394/Spolupráce Univerzity Pardubice a aplikační sféry v aplikačně orientovaném výzkumu lokačních, detekčních a simulačních systémů pro dopravní a přepravní procesy (PosiTrans) eng
dc.identifier.wos 000468484200001 eng
dc.identifier.obd 39883690 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account