Proposal of a smart water meter for detecting sudden water leakage

Show simple item record

dc.contributor.author Fikejz, Jan cze
dc.contributor.author Roleček, Jiří cze
dc.date.accessioned 2020-03-19T13:16:26Z
dc.date.available 2020-03-19T13:16:26Z
dc.date.issued 2018 eng
dc.identifier.isbn 978-1-5386-4759-2 eng
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/75121
dc.description.abstract This article deals with a proposal of a smart water meter for monitoring water consumption and for accidental leakage detection. The hardware part of the smart water meter consists of a mini-computer and a pulse water meter. Application logic is then in the hands of the original software that evaluates water consumption patterns. If a water leak is detected, the smart water meter uses a ball valve to close the inlet. The meter also has a self-learning mode that can recommend set limits within the reference period. A separate application interface is designed for communication between the meter and the user. Various computer simulations were used to test and initiate different water consumption scenarios. eng
dc.format p. nestránkováno eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher IEEE eng
dc.relation.ispartof 12th International Conference ELEKTRO 2018 eng
dc.rights Práce není přístupná eng
dc.subject Smart water meter eng
dc.subject water leak eng
dc.subject web services eng
dc.subject water monitoring eng
dc.subject computer simulation eng
dc.subject Návrh cze
dc.subject inteligentního cze
dc.subject vodoměru cze
dc.subject pro cze
dc.subject detekci cze
dc.subject náhodného cze
dc.subject úniku cze
dc.subject vody cze
dc.title Proposal of a smart water meter for detecting sudden water leakage eng
dc.title.alternative Návrh inteligentního vodoměru pro detekci náhodného úniku vody cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Tento článek se zabývá návrhem chytrého vodoměru pro monitorování spotřeby vody a pro detekci náhodného úniku. Hardwarová část měření chytrého vodoměru se skládá z minipočítač a pulzní vodoměr. Aplikační logika je pak v gesci původního softwaru, který vyhodnocuje průběhy odběru. V případě detekce úniku vody chytrý vodoměr využívá kulového ventilu pro uzavření přívodu. Vodoměr rovněž disponuje samoučícím se režimem, který je schopen v rámci sledovaného období uživateli doporučit nastavované limity. Pro komunikaci mezi vodoměrem a uživatelem je navrženo samostatné aplikační rozhraní. V rámci testování a navození různých scénářů odběru vody bylo využito počítačové simulace. cze
dc.event 12th International Conference on Elektro (21.05.2019 - 23.05.2019, Mikulov, CZ) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.doi 10.1109/ELEKTRO.2018.8398316 eng
dc.identifier.wos 000468327400077 eng
dc.identifier.obd 39883919 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account