Application of the Project Method into the Teaching of the Aircraft Maintenance Vocational Subject

Show simple item record

dc.contributor.author Hůlek, David cze
dc.contributor.author Vaněček, David cze
dc.date.accessioned 2020-03-19T13:05:34Z
dc.date.available 2020-03-19T13:05:34Z
dc.date.issued 2019 eng
dc.identifier.isbn 978-1-72815-084-0 eng
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/75030
dc.description.abstract This article describes a project teaching method and its application into a teaching of an aircraft maintenance vocational subject. The first part of the article describes theoretical bases of this teaching method and used research methods. The used methods are basic research methods, project teaching method and questionnaire method. There is described a chosen subject in this part too. The project teaching method has been applied in this subject. The next part of the article is about a project method creation and its application in the teaching. The third part deals with a questionnaire. It is about a questionnaire creation and evaluation. The questionnaire was a source of data and information and it was a feedback for the authors too. An evaluation of all project method is mentioned in this part too. There is described a procedure of a project teaching method implementation at the end of the article. This procedure should be a support tool for teachers which want to applicate this teaching method into theirs teaching process. The main result of this work is a verification if the project teaching method can be used in such a specific subject like the aircraft maintenance vocational subject is. eng
dc.format p. 63-66 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) eng
dc.relation.ispartof Modern Safety Technologies In Transportation 2019 (MOSATT 2019) eng
dc.rights open access eng
dc.subject project teaching eng
dc.subject project method eng
dc.subject application of the project method eng
dc.subject aircraft maintenance eng
dc.subject procedure of the project teaching method implementation eng
dc.subject projektová výuka cze
dc.subject projektová metoda cze
dc.subject aplikace projektové výuky cze
dc.subject údržba letadlové techniky cze
dc.subject postup zavedení projektové výuky cze
dc.title Application of the Project Method into the Teaching of the Aircraft Maintenance Vocational Subject eng
dc.title.alternative Aplikace projektové metody ve výuce odborného předmětu zaměřeného na údržbu letadel cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Tento článek popisuje projektovou metodu výuky a její aplikaci do výuky odborného předmětu zaměřeného na údržbu letadel. První část práce uvádí čtenáře do problematiky a popisuje použité výzkumné metody. Těmito metodami jsou základní výzkumné metody, projektová metoda výuky a metoda dotazování prostřednictvím dotazníku. Dále je popsán zvolený odborný předmět, ve kterém byla projektová výuka aplikována. Další část práce popisuje tvorbu projektové výuky a její aplikaci ve výuce. Třetí část se věnuje tvorbě a vyhodnocení dotazníku, který byl zdrojem informací a zpětnou vazbou pro autory článku. V této části je také uvedené zhodnocení celé projektové výuky. V závěru práce je uveden návrh postupu zavedení projektové výuky, který má sloužit jako podpůrný nástroj pro vyučující, kteří chtějí projektovou výuku využít. Hlavním výsledkem práce je ověření, že projektovou výuku je možné využít při výuce odborného předmětu zaměřeného na údržbu letadel. cze
dc.event Modern Safety Technologies In Transportation (MOSATT) (28.11.2019 - 29.11.2019, Košice) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.doi 10.1109/MOSATT48908.2019.8944115 eng
dc.identifier.obd 39883312 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account